Política de drets humans - Naturgy - Coneix-nos

Política de Drets Humans

Desitgem ser un agent actiu per a la protecció dels drets humans en el nostre àmbit d’influència i en funció del grau d’impacte. De manera coherent amb el Codi ètic i amb els deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, formalitzem el nostre compromís en aquesta matèria. 
nens a una classe

Objectius

 
L’anàlisi dels potencials impactes sobre grups vulnerables i en matèria de gènere.
L’establiment de compromisos.
L’assignació de responsabilitats respecte a l’acompliment en aquest àmbit.
La formació de les persones de la companyia.
La supervisió i el monitoratge de la implantació de la política.
La correcció de les males pràctiques que es poguessin donar.
dona llegint en una gandula

Abast i àmbit d’aplicació


La nostra Política de drets humans és d’aplicació per a totes les activitats del grup, independentment del lloc del món on es desenvolupin. 
D’aplicació en totes aquelles societats en què la companyia ostenta el control de l’operació.
Les persones de la companyia que tenen la responsabilitat de dirigir-ne d’altres han de posar de la seva part per assegurar que la política sigui coneguda i respectada per les persones a les quals es dirigeixen.
L’aplicació pràctica de la Política de drets humans de la companyia és determinada pel marc institucional i legal existent a cada país. 

Compromisos amb els drets humans

 • 1

  Evitar pràctiques discriminatòries o que menyscabin la dignitat de les persones

 • 2
  Erradicar l’explotació laboral infantil
 • 3

  Assegurar la llibertat d’associació i negociació col·lectiva

 • 4

  Protegir la salut de les persones

 • 5

  Assegurar una feina i salari adequats

 • 6

  Compromís amb les persones vinculades a proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores i socis de negoci

 • 7

  Respectar les comunitats indígenes i els modes de vida tradicionals

 • 8

  Protegir les instal·lacions i les persones des del respecte als drets humans

 • 9

  Donar suport i promoure el respecte als drets humans en la comunitat circumdant

 • 10

  Contribuir a combatre la corrupció i protegir la privacitat

Procediments per al compliment de la Política de Drets Humans

 • Formació i conscienciació

  Impulsem el coneixement dels drets humans en el seu àmbit d’actuació, donant suport a iniciatives internacionals com el Pacte Mundial de Nacions Unides.

 • Implantació i control

  La companyia analitzarà els principals factors de drets humans que cal considerar en els seus entorns d’operació, tant en l’àmbit del país com en el de la mateixa operació de la companyia. 

 • Consulta i notificació

  Els empleats de la nostra companyia tenen l’obligació de posar en coneixement de la companyia, de manera confidencial i sense represàlies, qualsevol incompliment dels compromisos recollits en aquesta política que poguessin observar.

 • Informació pública

  Anualment, definirem indicadors específics que reflecteixin la posada en pràctica dels compromisos d’aquesta política, i també de les possibles controvèrsies sorgides en aquest àmbit en els seus diferents entorns d’operació.
 

Vegeu el document complet
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595900830

argssite - CORP