Mobilitat sostenible - Naturgy - Coneix-nos

 

El futur és dels que trien un vehicle eco

 

  

Entre els nostres objectius hi ha el de desenvolupar noves solucions de mobilitat sostenible i punts de recàrrega


Estem immersos en una revolució en la manera de relacionar-nos amb la mobilitat. La necessitat de desplaçaments que minimitzin l’impacte en el medi ambient proporciona oportunitats a altres fonts d’energia, com l’electricitat, el gas natural o l’hidrogen. Sorgeixen nous serveis de mobilitat que, mantenint els nivells de disponibilitat, redueixen el parc d’automòbils a les ciutats.

Per això, treballem per oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim que redueixin les emissions de GEH i també la contaminació atmosfèrica, a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. A més, la mobilitat alternativa és una de les línies estratègiques de la innovació en la companyia.

Actualment creiem fermament en la mobilitat sostenible, tant en el transport pesant com en el lleuger, a través de l’ús i el desenvolupament del biometà, l’hidrogen verd, l’electricitat i el GNV, amb els quals fa anys que treballem.
 

Apostem per la mobilitat sostenible

Mobilitat de gas

Mobilitat gas

Apostem pel gas i els nous desenvolupaments en sectors com el marítim i el transport pesant terrestre, on és la alternativa tecnològica menys contaminant. Fa anys que apostem pel desplegament a escala nacional d’una infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic i participant en projectes tecnològics per a la recàrrega d’aquest tipus de combustible en l’àmbit de l’usuari, i posem atenció especialment a la millora de l’eficiència energètica i econòmica de les mateixes estacions de subministrament
Avui dia, a Espanya gestionem 58 estacions de servei de GNV que, juntament amb les 4 estacions de França, permeten desenvolupar els principals corredors europeus. Durant els propers mesos s’incorporaran 16 noves estacions que estan en fase de construcció. Els punts de recàrrega de GNV permeten atendre l’augment de la demanda dels darrers anys que, a més de ser eficient des del punt de vista mediambiental, ofereix més estalvis en comparació d’altres combustibles tradicionals. A més a més, el GNV és compatible amb l’ús del gas renovable, i es desenvolupa l’economia circular amb zero emissions.
 

Mobilitat elèctrica

No només impulsem la millora de la mobilitat de gas natural, sinó que també hem dut a terme importants projectes en l’àmbit de la mobilitat basada en l’electricitat. Per a això, hem implantat solucions integrals i personalitzades de mobilitat elèctrica que permeten als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric. 
Aquesta proposta de valor es contextualitza en serveis com
Servielectric Car, una solució integral i personalitzada de mobilitat elèctrica que permet als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric.
Així mateix, estem compromesos en el desenvolupament d’una xarxa de carregadors que permeti accedir a tota la ciutadania a un servei de recàrrega elèctrica universal i oberta. El pla està basat en el desplegament d’una xarxa de proximitat al client urbà amb carregadors públics de baixa potència i una xarxa capil·lar de carregadors ràpids que dona seguretat a l’usuari del vehicle elèctric en els principals eixos de comunicació.


 

Mobilitat electricitat

Innovació

Mobilitat innovació
La mobilitat sostenible és una de les sis línies de treball de la innovació estratègica de la companyia, basada en el nostre model d’innovació sostenible i oberta.
La nostra estratègia de lideratge en les solucions de mobilitat sostenible es basa també en el desplegament a escala nacional d’una infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic. A més, participem en projectes tecnològics per a la recàrrega d’aquest tipus de combustible en l’àmbit de l’usuari, com el projecte HYGEN o el projecte GNV Web, desenvolupat a Rio de Janeiro.  
També hem llançat la iniciativa que pretén donar resposta al gran desafiament de la mobilitat urbana a Madrid, denominat “Madrid in Motion” una solució concreta, proposada per una empresa emergent israeliana, per a l’optimització del CAPEX i de l’OPEX a les gasineres.

Altres projectes innovadors en els quals treballa actualment la companyia són:

 

Projecte NEAR (New Electricity
Assets for Recharging)
 

Prova de donar resposta al rol del distribuïdor en el desplegament d’infraestructura de recàrrega pública. Així, s’han estudiat les eficiències que es produeixen per l’ús de la infraestructura de xarxa existent per al desplegament dels punts de recàrrega elèctrica.

Gas renovable EDAR
de Butarque 
 
 

Aquest projecte ha realitzat la primera injecció de gas renovable —generat a partir de biogàs procedent de la valoració de residus de la depuradora d’aigües residuals de Butarque a Madrid—, a la xarxa de distribució de Nedgia durant el 2019. La instal·lació serà operativa durant un any amb l’objectiu de demostrar l’ús eficient i ecològic del gas renovable en aplicacions de mobilitat terrestre.


  

Projecte LNG
ON Wheels®

Aquest projecte està situat en l’àmbit del gas natural liquat i tracta de desenvolupar una solució que faciliti el subministrament de GNL a través de camions cisterna que es connecten directament al vaixell o una altra infraestructura de subministrament, la qual cosa permet transportar el GNL a zones que abans no eren accessibles.

Gas natural vehicular


 

El gas natural vehicular (GNV) es pot subministrar en forma de gas natural comprimit (GNC) o gas natural liquat (GNL).

 
El GNV, tant en el seu ús com a gas natural comprimit (GNC) per al transport lleuger com en el seu ús com a gas natural liquat (GNL) per a vaixells i transport pesant, està destinat a ser el combustible del futur en el transport gràcies als seus múltiples avantatges.
 

Tenim una experiència de més de 25 anys en solucions de mobilitat amb gas natural i hem estat pioners en el desenvolupament d’una infraestructura de càrrega per a grans flotes des de fa més de 20 anys.
 
Avantatges del gas natural vehicular
 
  • És un combustible respectuós amb el medi ambient, que contribueix a la millora de la qualitat de l’aire com a conseqüència de les seves baixes emissions.
  • Els vehicles que utilitzen aquest combustible tenen l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit i es beneficien de lliure accessibilitat al centre de les ciutats en episodis d’alta contaminació, d’incentius fiscals i bonificacions en zones d’estacionament regulat, entre d’altres.
  • També disminueix fins a un 24% les emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, per la qual cosa contribueix en la lluita contra el canvi climàtic.
  • També és un combustible molt competitiu, fins a un 50% més barat que la gasolina i un 30% més que el dièsel.
  • El gas natural redueix fins a gairebé zero les emissions contaminants que afecten la salut. Redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, principal causa de problemes respiratoris i cardíacs derivats de la contaminació en entorns urbans. Emissions gairebé zero de NO, NO2 i material particulat, els principals contaminants atmosfèrics a les nostres ciutats.
  • Contribueix a reduir la contaminació acústica. Els motors de gas natural produeixen menys soroll i vibracions que els motors dièsel.
  • Actualment hi ha a Espanya al voltant de 80 estacions públiques que subministren gas natural. Des d’aquest mapa les pots consultar.

rgpdactive true

argssite - CORP