Presència internacional - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/presencia_internacional

Presència internacional


​Distribució de gas i electricitat.
Comercialització i infraestructura GN/GNL.
Generació renovable (eòlica, solar i hidràulica).
Generació cicle combinat i fuel.


 

Generació eòlica.

​Exploració, transport, distribució i comercialització de gas i electricitat.
Generació: cicle combinat, nuclear, hidràulica, tèrmica, cogeneració, mini hidràulica i eòlica.


> Resta d'Europa
  

Comercialització GN/GNL.
Comercialització electricitat.
Regasificació Montoir.

​Aprovisionament i infraestructura GN/GNL.
Gasoductes Magreb-Europa i Medgaz.

 

​Aprovisionament, comercialització i infraestructura GN/GNL (planta liqüefacció Qalhat).

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596478416

argssite - CORP