Presència internacional - Naturgy - Coneix-nos

Presència internacional


​Distribució de gas i electricitat
Comercialització i infraestructura GN/GNL
Generació eòlica, solar i hidràulica

​Exploració, transport, distribució i comercialització de gas i electricitat
Generació: cicle combinat, nuclear, hidràulica, tèrmica, cogeneració, mini hidràulica i eòlica.

> Resta d'Europa:
  

Comercialització GN/GNL
Comercialització electricitat
> Àfrica   > Àsia   > Oceania:

​Aprovisionament, infraestructura i comercialització GN/GNL
Generació eòlica
Gasoducte    

Oceania
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596478416

argssite - CORP