Espanya - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/presencia_internacional/espanya

Espanya

La energía es la actividad de Naturgy

Som presents en els negocis de l’electricitat i el gas. des de la seva obtenció fins a la distribució i la comercialitzacióEl nostre model de negoci es diferencia per ser líder al sector del gas i ser un referent al sector elèctric, en ambdós casos com a garantia de subministrament regular de gas i electricitat, essencial per prestar un servei de qualitat i per al compliment de la funció social de la companyia, mentre proporcionem una àmplia oferta de serveis de valor afegit i impulsem la innovació sostenible com a motor de desenvolupament.
generación eléctrica: ciclos combinados, térmica, nuclear
Electricitat
 
Tercer operador en el mercat espanyol
3,8 milions de clients
12 GW de capacitat de generació
gas
Gas
 
Líders a Espanya amb una quota de mercat del 69%
 5,4 milions de clients
Distribució en 1.100 municipis en 9 comunitats autònomes

Electricitat

Desenvolupem i gestionem actius de generació d'electricitat amb un enfocament global i operem en diverses tecnologies

Vista general del Parque eólico Cabo Vilano (A Coruña)
   
   
 • En generació renovable comptem amb capacitat de 4 GW (2 GW hidràulica, 1,7 GW eòlica, 0,2 GW solar i 0,1 GW cogeneració).
   
 • En generació convencional comptem amb una capacitat de 8 GW (7,4 GW centrals de cicle combinat i 0,6 GW nuclear).
   
 • Vam ser la primera energètica que, a la fi de 2018, va presentar la sol·licitud de tancament de totes les seves centrals de carbó a Espanya.
   
 • Ens hem adjudicat 235 MW (eòlics i fotovoltaics) en l'última subhasta del Govern i 44 MW fotovoltaics en la subhasta de Canàries.

 
Realitzem activitats de distribució elèctrica a diferents tipus d'usuaris 

ilustración distribuimos en todo el mundo
 
Espanya
Tercer operador en el mercat espanyol on distribuïm electricitat a 3,8 milions de clients
Xarxes
Comptem amb 151.495 quilòmetres de xarxes elèctriques
Lideratge
Tenim una posició de lideratge en els mercats en els quals operem i som eficients en termes de costos d'operació i manteniment del negoci de distribució elèctrica
 

 Som líders en els segments de gran consum i residencial de comercialització d'energia a Espanya

ilustración edificio de vecinos
Gran consum i residencial
Som un dels agents principals del mercat espanyol, líders en els segments de gran consum i residencial amb una quota del mercat total a Espanya del 10%
Serveis de valor afegit
Tenim una oferta combinada d’energia dual i una àmplia gamma de serveis de valor afegit
Lideratge
La posició de lideratge en la comercialització combinada de gas natural i electricitat presenta avantatges importants, com un cost de servei menor, un servei integrat al client i costos d’adquisició més baixos, sense oblidar la consecució d’una vinculació més estreta amb els clients
 

Gas

Distribuïm en el mercat domèstic comercial i en l'industrial de grans clients


 
Ilustración de una furgoneta de Naturgy frente a un hogar y un edificio
 
 • Distribuïm gas natural a 1.100 municipis en 9 comunitats autònomes.

 • Som líders en el mercat espanyol amb una quota de mercat del 69%.

 • Comptem amb 5,4 milions de clients.


Visita la nostra distribuidora de gas
 

Més d’5,4 milions de clients ens han escollit com la seva comercialitzadora


 
ilustración redes somos
 
 •  Treballem en els segments detallista i a l’engròs.

 •  A Espanya, som la companyia líder en el mercat de comercialització d’energia de energía.

 •  Tenim una quota de mercat del 23% a Espanya.

 •  Som líders en l'oferta combinada d'energia dual i oferim una àmplia gamma de serveis de valor afegit.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477535967397

argssite - CORP