Desafiaments - Naturgy - Innovació

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/innovacio/desafiamentsDesafiaments cap a un futur sostenible
 
  


Renovables


Apostem per un mix energètic equilibrat i una gestió eficient dels recursos renovables, desenvolupant projectes i iniciatives innovadores en diferents àmbits de la generació renovable: optimització d’O&M, hibridació amb emmagatzematge, cerca de noves tecnologies, etc.


 
  


 

 


Generació distribuïda i autoconsum


L’energia distribuïda ja és una realitat. Gràcies a l’avenç de les tecnologies, avui dia disposem d’infraestructures i sistemes intel·ligents que permeten descentralitzar els punts de distribució d’energia i revolucionar els models actuals, de manera que es dona pas a noves oportunitats de negoci.


 
  

Mobilitat sostenible

   
Estem immersos en una revolució en la manera de relacionar-nos amb la mobilitat. La necessitat de desplaçaments minimitzant l’impacte en el medi ambient proporciona oportunitats a altres fonts d’energia, com l’electricitat, el gas natural o l’hidrogen. Sorgeixen nous serveis de mobilitat que, mantenint els nivells de disponibilitat, redueixen el parc d’automòbils a les ciutats.


 

Client

   
Mirem de proporcionar productes i serveis d’alt valor afegit per als nostres clients, basant-nos fonamentalment en dos eixos d’actuació: GEDIS i autoconsum, integració de noves solucions i Data Analytics.


 

 


 

Gestió avançada d’actius


Millorem l’operació dels nostres actius tant de generació com de distribució: xarxes elèctriques i de gas. Manteniment basat en condició, supervisió remota, sensorització, IoT i IA, robots, control d’energia, comptadors intel·ligents i telegestió, nous models de negoci i explotació de xarxes, etc. 
Gas renovable

 
Treballem en la millora i l’optimització de les tecnologies disponibles i en l’avenç de les noves tecnologies per a la reducció costos en la producció de gas renovable a fi de contribuir a fer possible la injecció progressiva de gas renovable a la xarxa de gas d’Espanya, contribuint als objectius mediambientals i de canvi climàtic a Espanya.
 
Saber més 


Hidrogen verd

 
Fa anys que apostem per aquest vector energètic, participant i impulsant diferents projectes d’estudi de producció d’hidrogen verd i analitzant les seves possibilitats d’ús, a través de la injecció a la xarxa de gas natural o en la seva aplicació en la mobilitat i la indústria, amb l’objectiu de maximitzar-ne la demanda i reduir-ne els costos.


 
 
 


 

Projectes

 • RePort RIS3CAT
   


  Projecte de conversió de motors dièsel a motors dual-fuel i creació d’una xarxa logística de GNV al Port de Barcelona i rodalies per millorar emissions contaminants en el sector del transport industrial. Ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

 • Bestres
   


  Desenvolupament d’una eina per simular l’explotació òptima d’una bateria amb diferents funcionalitats (arbitratge, gestió de desviacions, etc.) associada a un generador o bé en esquema stand alone. També permet l’estudi comparatiu de diferents inversions en sistemes d’emmagatzematge

 • Windex (2017-2019)
   

  Sensorització i desenvolupament d’eines de tractament de la informació amb l’objectiu d’ampliar la vida útil i estructural dels parcs eòlics a partir d’una tecnologia de mesurament de vibracions i altres paràmetres que fan servir fibra òptica.  


   
 • Hibridació renovable-emmagatzematge (2017-2020)

  Implementació d’un sistema de gestió de l’energia generada en un parc eòlic per a un pilot que hibridi l’emmagatzematge amb la generació i complementar les prestacions d’una planta convencional amb noves capacitats
 • GrowSmarter (2015-2019)
    

  GrowSmarter és un projecte europeu l’objectiu del qual és aplicar una combinació de tecnologies per impulsar l’estalvi energètic, la disminució de l’impacte ambiental i la millora de la qualitat de vida en entorns de ciutat intel·ligent a manera pilot.  

  Per saber-ne més
 • Unitat Mixta de Gas Renovable (2016-2019)


  La Unitat Mixta de Gas Renovable té per objectiu principal augmentar el coneixement en els processos de producció de biometà (gas renovable) en el sector de les EDAR urbanes i les EDAR d’indústries alimentàries, i se centra en la injecció a xarxa.
   
  Per saber-ne més

 • COFAST (2014-2018)
   

  El seu objectiu és desenvolupar i llançar al mercat una nova solució d’estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics. L’energia que se subministrarà als vehicles provindrà d’un sistema de cogeneració a petita escala alimentat de gas natural. 

  Per saber-ne més
 • LIFE Metamorphosis
    

  LIFE Methamorphosis es proposa demostrar, a escala industrial, dos sistemes innovadors de tractament de residus, Umbrella i Methagro, per a la producció de biometà en el marc del foment de les renovables i la mitigació de l’efecte d’hivernacle.
   

  Per saber-ne més
 • Smart Green Gas  (2014-2018)
   


  S’estudia la depuració del biogàs obtingut en les plantes de tractament de residus i la seva conversió en biometà d’alta qualitat, amb un 95% de concentració, per poder ser injectat en la xarxa de gas o utilitzat com a combustible d’automoció. 


  Per saber-ne més
 • Clean Port
   


  Es busca una solució de generació d’energia auxiliar neta, i també facilitar el proveïment de GNL i GN: una alternativa mòbil i segura a terra per a les càrregues de vaixell. L’objectiu és contribuir a l’harmonització de les regulacions de proveïment de combustible en ports.

   
  Per saber-ne més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477656678708

argssite - CORP