Intraprenedoria - Naturgy - Innovació


 
La innovació
comença des de dins 

 


Reptes


Es tracta de grups multidisciplinars que treballen com a empreses emergents per donar solució a reptes concrets d’alt impacte en els nostres negocis. 

 

Reptes

Es tracta de grups multidisciplinars que treballen com a empreses emergents per donar solució a reptes concrets d’alt impacte en els nostres negocis.  
  
Reconeixem les millors idees dels nostres empleats amb aplicació en els nostres negocis des de fa 7 anys!.


   

 


 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477656706953

argssite - CORP