Maige - Naturgy - Coneix-nos

Maige


Sistema de monitoratge avançat d'instal·lacions de distribució de gas i electricitat.

Què és?


Aquest projecte s’emmarca dins d’una estratègia a mitjà termini per desenvolupar sistemes de monitoratge avançat de xarxes i instal·lacions de distribució de gas i electricitat. Aquesta estratègia vol disposar dels coneixements, les eines i els equips que permetin fer una gestió eficient i optimitzada dels actius de distribució de gas i electricitat, incorporar-hi noves funcionalitats i incrementar així la seguretat i la fiabilitat de les accions de manteniment i de subministrament.

Actualment s'encarrega de fer aquestes operacions manualment, i de forma local i periòdica, una brigada que ha de recórrer les nombroses instal·lacions d'arreu del territori nacional amb els costos i riscos consegüents.

 

Objectius


Entre els objectius específics del projecte destaquen els següents:

 Desenvolupar sensors de mesura de resistència de posada a terra aplicables a centres de transformació i en torres d’alta tensió.

 Incorporar noves tecnologies de comunicacions de baix cost per dotar de connectivitat als sensors desplegats.

 Incorporar sistemes de vídeo en actius de distribució de gas i electricitat per millorar-ne la supervisió i millorar el manteniment preventiu.

 Desenvolupar un sistema de detecció de desequilibri de càrrega en xarxa MT (línies aèria i subterrània). 

 Demostrar un entorn real de distribució de gas i d’electricitat.


 

Beneficis

Desenvolupar solucions que permetin evitar les inspeccions manuals que es produeixen per les brigades de manteniment.
Desenvolupar nous sensors de tensió/intensitat que permetin tenir una informació de confiança en temps real sobre l’estat de la xarxa, en lloc de fer estimacions d’estat.
Implementar sistemes de detecció precoç i de localització de faltes a la xarxa de distribució elèctrica que permetin realitzar un manteniment predictiu de la xarxa i una millor gestió d’actius.
Provar les solucions i els dispositius desenvolupats en el projecte en pilots a escala de laboratori i escala real a la recerca d’un accés més ràpid al mercat.

Participació


El projecte MAIGE està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins de la Convocatòria REPTES-Col·laboració 2016.

És liderat per Naturgy i hi són presents les empreses ZIV Metering Solutions, Aplicaciones Tecnológicas i Ixion Industry and Aerospace, i les entitats de recerca de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM-CeDInt) i l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), juntament amb CIRCE.
logotipo natugy
logo ite
logo aplicaciones tecnológicas
logo ixion
logo ixion
logo circe
logo circe
logo ministeri

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477621922624

argssite - CORP