cid es 1477665638892

Otra información relevante dentro del Programa de Recompra - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/otra_informacion_relevante_dentro_del_programa_de_recompra

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477665638892 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Altres informacions rellevants dins el Programa de recompra d'accions


D’acord amb allò que estableix la Circular 3/2015 de la CNMV, de 23 de juny, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expressament que les comunicacions d´altres informaciones rellevants incloses es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV, bé per la mateixa Societat o per tercers, i difosos per l’esmentat organisme regulador
No hi ha elements que coincideixin amb la cerca

Totes les comunicacions d'altres informacions rellevants es troben disponibles a la web de la CNMV.
  

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665638892

argssite - CORP