Així som - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/persones/aixi_som

  • Oferim ocupació estable i de qualitat i una carrera professional sòlida, estructurada i atractiva

El rigor i la professionalitat, l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupament, l’esperit innovador, així com el compromís sostenible, són característiques dels nostres professionalsPer a nosaltres és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats. Així mateix, promovem un entorn de treball basat en el respecte, el diàleg, la valoració de la diversitat i, per descomptat, d’un comportament responsable.

Disposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El nostre Codi ètic és de compliment obligatori i estableix les pautes que presideixen l’actuació ètica dels empleats en el seu acompliment diari i, específicament, respecte a les relacions i interaccions que mantenen amb els seus grups d’interès.

10.540 empleats
a més de 20 països

98,7%
contractes indefinits

44 anys
de mitjana d’edat

33% de dones
i un 67% d’homes

Els nostres compromisos amb les persones

Millors pràctiques


Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis i assegurar els principis d’equitat i de no-discriminació per cap causa.

Desenvolupament


Afavorir el desenvolupament professional de les persones dins del model de gestió del talent i assegurar la posada a disposició, per a tots els professionals, de les eines, els mitjans i els programes necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Motivació


Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat


Promoure la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat-igualtat


Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

Interlocució


Promoure una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

La nostra proposta de valor

Gestió del talent
  
Gestión del talento

Saber més
Diversitat i igualtat
 
Diversidad e igualdad

Saber més
Satisfacció dels empleats
  
Satisfacción de los empleados

Saber més
Flexibilitat i conciliació
 
Flexibilidad y conciliación

Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593233580

argssite - CORP