Amb la societat - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/amb_la_societat

 
El nostre compromís amb la societat va més enllà de la nostra activitat empresarial
  

Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en les quals desenvolupem les nostres activitats.

Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de la nostra activitat empresarial i que concretem amb recursos destinats a programes culturals, socials, d’energia i medi ambient. Aquestes aportacions econòmiques permeten reforçar el nostre compromís adoptat per integrar-nos, de manera positiva, a cada comunitat i país on desenvolupem la nostra activitat de negoci.
Línies prioritàries

 Línies prioritàries
 

    Patrocini i mecenatge
     Acció social, voluntariat i participació dels empleats
     Relació amb les comunitats i impacte social
  Vulnerabilitat energètica
      Transició energética justa
    
Principis Naturgy

Principis

 
    Diàleg amb la comunitat
    Avaluació de l’impacte social
    Creació de valor compartit
    Inversió social
    Coneixement

Fundació Naturgy

Fundació Naturgy
     

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre creada el 1992 per Naturgy amb vocació de formació i sensibilització de la societat en matèria de sostenibilitat, energia i medi ambient.
  

Desenvolupa programes socials per pal·liar la vulnerabilitat energètica i impulsa activitats tècniques, formatives i divulgatives per comprendre els reptes ambientals del planeta i moure la societat a l’acció.
 

Coneix-nos

Iniciatives davant la COVID-19

 

Saber més 

        
  
  

Vulnerabilitat energètica


Sempre hem estat sensibles a la pobresa energètica i a les diferents situacions de dificultat dels nostres clients, per això facilitem el pagament i desenvolupem totes les operatives necessàries per agilitar els tràmits que permetin prioritzar les persones en situació de vulnerabilitat.

Actualment tenim acords signats arreu d’Espanya, amb diferents administracions, especialment amb comunitats autònomes, que permeten la protecció dels clients vulnerables.

Per saber-ne més

Il·lustració col·lectius vulnerables

Relacions amb les comunitats

En el marc de la nostra Política de Drets Humans, hem adquirit un ferm compromís amb el respecte a les comunitats locals. Per a la consecució d’aquest compromís, són aspectes clau l’avaluació de l’impacte social que les nostres activitats puguin tenir sobre les comunitats afectades i la contribució a la millora de les condicions de vida d’aquestes. Disposem d’una sistemàtica basada en la metodologia Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), l’objectiu del qual és ajudar a definir iniciatives i programes per gestionar de manera efectiva els impactes socials associats a l’activitat de la companyia.

 

Els nostres principis Els nostres principis           

Els nostres projectes

 

Dona i nena a un parc eòlic

Voluntariat corporatiu


Estructurem el Programa de voluntariat corporatiu en tres dimensions: energètica, social i ambiental. Al llarg del 2020, 418 empleats d’Espanya, Mèxic, Panamà i el Marroc van destinar, juntament amb els seus acompanyants, més de 6.727 hores al voluntariat corporatiu. 

A escala global, s’han dut a terme 30 iniciatives de caràcter puntual, temporal o continu, 14 accions de voluntariat social, 8 accions de voluntariat ambiental i 8 accions de voluntariat energètic amb la participació de 786 voluntaris. Els beneficiaris atesos van assolir els 14.451 el 2020.

   

Comunitat i patrocini

Acord
Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de l’activitat empresarial i que es concreta en una àmplia tasca de patrocini i mecenatge. 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697019048

argssite - CORP