Dia Solidari - Naturgy - Sostenibilitat

Dia Solidari

Dia Solidari és una associació sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions d’Espanya, creada el 1997 pels nostres empleats i que té com a finalitat social el foment de l’educació de la infantesa i la joventut i la millora de les condicions de vida de les comunitats més desfavorides als països on Naturgy desenvolupa la seva activitat empresarial.
 
La gestió i l’administració de l’associació correspon a la seva Junta Directiva, composta per empleats de l’empresa que actuen de manera voluntària i desinteressada. La Junta Directiva compta amb l’assessorament i el suport de molts altres professionals de l’empresa, que presten voluntàriament el seu temps i coneixements a les àrees de Fiscal, Auditoria interna, Jurídica, Economicoadministrativa i Comunicació; i també amb la col·laboració de voluntaris en les diferents empreses del nostre grup, que s’encarreguen de divulgar els objectius de la iniciativa i la captació de socis. Així mateix, Dia Solidari compta a cada país amb el suport d’empleats voluntaris que gestionen les aportacions dels socis locals i que supervisen els projectes.
Dues noies del projecte de Dia Solidari al Marroc
 • La Junta

  Actualment, la Junta Directiva està integrada per les persones següents:

  Fernando Herrera - President
  Lola Devoto - Secretària

  Daniel de Miguel - Tresorer
  Carlos Arranz - Vocal
  Ester Sevilla - Vocal
  Mª José Capell - Vocal
  Mónica Emmer - Vocal
  Noelia López - Vocal
  Mireia Rocamora - Vocal
  Javier Fernández - Vocal
  Benito Vega - Vocal
 • Finançament

  Les activitats de Dia Solidari es financen mitjançant les aportacions dels nostres empleats a tot el món, que cedeixen voluntàriament un dia del seu sou anual, i les aportacions de les empreses del grup, que dupliquen la quantitat recaptada anualment entre els seus empleats.

  Des del grup, també assumim les despeses i aportem els recursos necessaris per a la gestió de l’associació, a fi que el 100% de l’import recaptat es destini íntegrament als projectes.
 • Premis

   
  Any 2013:
  Premi Codespa a la contribució solidària del sector privat en la lluita contra la pobresa.

  Any 2012: Premi de la Fundació Cercle d’Economia al Patrocini i Mecenatge Empresarial categoria Pablo Durán Thornberg, en la modalitat de voluntariat corporatiu.

   Any 2004: Premi de la Fundación Empresa y Sociedad en la modalitat “Millor acció social en col·laboració amb els empleats”.

   Any 2003: Premi de la Fundación CODESPA en reconeixement de la seva tasca solidària en països desfavorits.

   Any 1998: Premi de Nacions Unides al Servei Públic.

Projectes

 • Espanya

  DS Espanya 2015: “Beques menjador Educo” Aquest projecte té com a objectiu finançar les beques menjador de 151 nens d’edats compreses entre 6 i 12 anys, les famílies dels quals es troben en situació de risc de pobresa, en centres escolars de La Rioja, Navarra i Galícia durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 i durant l’estiu del 2016.
  Situació: en curs.
  DS Espanya 2013: “Gestió de residus i sensibilització ambiental” Projecte realitzat en col·laboració amb la Fundació Femarec, es va desplegar amb l’objectiu de formar persones amb discapacitat psíquica o trastorn mental sobre el sector productiu relacionat amb la gestió de residus. Com a resultat, 15 persones van aconseguir acabar el curs i 4 d’elles van aconseguir la inserció laboral.
  Situació: finalitzat
   
  DS Espanya 2013: “Agafa el missatge” Projecte “Agafa el missatge”, realitzat amb la col·laboració de l’Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP); es va desplegar amb la finalitat d’augmentar l’ocupabilitat com a missatgers a joves amb malalties mentals.
  Situació: finalitzat
   
  DS Espanya 2013: “Càritas davant de la crisi” Projecte “Càritas davant de la crisi” per finançar 3 menjadors socials, a Galícia i Guadalajara durant 2 anys.
  Situació: finalitzat
 • Panamà

  DS Panamà 2015: “T’ofereixo una oportunitat” Aquest projecte finança els estudis d’ensenyament secundari en diverses escoles de la província d’Herrera, a 20 alumnes amb un bon expedient acadèmic i sense recursos econòmics. El projecte va començar el febrer del 2016 i acabarà el desembre del 2020.
  Situació: en curs.
   
  DS Panamà 2015: “Fundació Benèfica Louis i Marthe Deveaux” Aquest projecte finança els estudis d’ensenyament universitari en diverses universitats de diferents províncies de Panamà, a 20 alumnes amb un excel·lent expedient acadèmic a secundària i sense recursos econòmics. El projecte es va iniciar el juliol del 2016 i acabarà el desembre del 2019.
  Situació: en curs
   
  DS Panamà 2006: “Subsidi escolar per a l’educació d’estudiants excel·lents del districte de Los Pozos” Subsidi de 18 beques d’educació secundària (2007-2012), executat en col·laboració amb el Club Social y Deportivo 19 de Octubre. Una vegada finalitzat el nivell de secundària, es va acordar estendre el programa de beques perquè els vuit millors alumnes de secundària poguessin continuar els seus estudis a la universitat, durant el període 2013-2018.
  Situació: en curs
   
  DS Panamà 2006: “Acaba els teus estudis” Projecte executat amb el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (CETTIPAT) va finançar l’educació de 120 joves per cursar estudis del segon cicle d’ensenyament secundari per un període de 3 anys.
  Situació: finalitzat
 • Colòmbia

  DS Colòmbia 2014: “Beques Dia Solidari - Centro Inca” Projecte per a la dotació de 120 beques de formació tècnica laboral per a instal·ladors elèctrics de baixa tensió. Dirigit a joves d’entre 18 i 25 anys dels nivells 1, 2 i 3 del Sisben, procedents de la zona Carib colombiana on Naturgy té presència a través de la seva filial Electricaribe, SA, ESP.

  Situació: en curs
   
  DS Colòmbia 2008: “Formació en el cicle professional universitari als beneficiaris del programa de beques Dia Solidari 2005” Programa de beques per cobrir el cicle universitari dels 100 millors estudiants del projecte realitzat per Dia Solidari el 2005, executat en col·laboració amb l’Instituto Tecnológico de Soledad (ITSA). El desembre de 2014 es va firmar amb ITSA un nou acord per realinear el programa de beques amb la nova normativa acadèmica i actualitzar econòmicament l’import de les beques per al període 2014-2017.
  Situació: en curs

   
  DS Colòmbia 2008: “Programa d’accés amb equitat a l’educació superior en la modalitat tècnica professional i tecnològica a joves dels estrats 1 i 2 de la població del nord de la vall del Cauca, Colòmbia” Projecte executat a l’Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle (IES INTEP), que finança els estudis de 120 estudiants per a la realització d’estudis d’educació superior per un període de 3 anys en l’àmbit tècnic i tecnològic.
  Situació: finalitzat
   
  DS Colòmbia 2008: “Beques per als joves de l’orient del departament de Caldas” Programa realitzat en col·laboració amb el CINOC, en el municipi de Pennsilvània, per donar suport mitjançant el sistema de beques a 162 estudiants per a la realització d’estudis d’educació superior per un període de 3 anys en l’àmbit tècnic i tecnològic.
  Situació: finalitzat

   
  DS Colòmbia 2005: “Beques solidàries per a joves excel·lents de l’Atlántico” Programa desenvolupat a l’ITSA, municipi de Soledad, departament de l’Atlántico, va donar suport als estudis de 220 joves d’escassos recursos econòmics per a la realització d’estudis de nivell tecnològic per un període de 3 anys.
  Situació: finalitzat
   
  DS Colòmbia 2005: “Beques per a educació superior dirigides a adolescents i joves de l’estrat 1 del municipi de Buenaventura” Projecte realitzat en col·laboració amb la Fundació FRSPBUN, per finançar l’educació de 120 estudiants per a la realització d’estudis d’educació superior per un període de 3-5 anys a nivell tecnològic i de 6 anys a nivell professional.
  Situació: finalitzat
   
 • Moldàvia

  DS Moldàvia 2013: “Beques Dia Solidari Moldova” Aquest projecte té per objectiu costejar la carrera universitària de 21 joves moldaus que acreditin excel·lència acadèmica i baixos recursos econòmics. El projecte es desplega a Chisinau, on es concentren la majoria dels centres d’educació superior del país, si bé preveu incloure-hi participants d’altres zones geogràfiques, als quals es faciliten recursos addicionals per cobrir les seves necessitats de desplaçament a la capital.
  Situació: en curs
   
  DS Moldàvia 2001: “Donar llum als que no poden veure” El projecte “Donar llum als que no poden veure” va consistir en la reparació d’una aula de l’escola internat núm. 8 per als cecs i deficients visuals del municipi de Chisinau i el finançament dels 3 cursos d’ensenyament secundari de 12 alumnes amb deficiències visuals d’entre el 30 i el 90%; una vegada acabats els seus estudis de secundària, Dia Solidari va finançar els estudis universitaris dels millors alumnes, als quals, a més, va dotar d’una petita ajuda per a llibres, transports, etc.
  Situació: acabat
 • Portugal

  DS Portugal 2013: “Dà-lhe Gás” Aquest projecte finança els estudis d’ensenyament primari i secundari en diverses escoles de Porto, de 20 nenes que viuen a la casa d’acollida Lar Nossa Senhora do Livramento, (LNSL), de Porto. El projecte es va iniciar el setembre del 2014 i acabarà el juny del 2023.
  Situació: en curs
 • Marroc

  DS Marroc 2012: “Accès á l’enseignement supérieur des jeunes filles” AL KHAIRIRIA DAR TALIBA Projecte amb l’Associació AL KHAIRIRIA DAR TALIBA, una associació sense ànim de lucre, ubicada a Jorf El Melha a la regió d’Ouazzan, el principal objectiu del qual és la lluita contra l’abandonament escolar, i que ofereix allotjament i recursos per a la formació de més de 80 noies joves provinents de zones rurals. El projecte consisteix en la dotació de beques per a formació universitària de 14 joves de Dar Taliba, dividides en 3 promocions (setembre del 2014 a juliol del 2019).
  Situació: en curs
 • Brasil

  DS Brasil 2018: Ayudas sociales para proyectos sociales Bases de la convocatoria de ayudas de Dia Solidário para orgaizaciones de la sociedad civil (ONG) y entidades educativas para proyectos educativos en Brasil.

  Situación: finalizada

  DS Brasil 2011: “Talent universitari” A través d’aquest projecte, desplegat en col·laboració amb l’Associació Viva Rio, Dia Solidari ha dotat 12 beques per ajudar a realitzar o acabar els estudis tècnics o universitaris de diversos joves durant els anys 2012 a 2018.
  Situació: en curs
   
  DS Brasil 2011: “Jovens na Cozinha”

  Projecte  realitzat amb la col·laboració de l’Instituto Superior d’Educaçao La Salle RJ; entre el 2012 i el 2014 va formar 23 joves de baixos ingressos econòmics en el sector de la restauració. Tots ells van trobar un lloc de treball en finalitzar la formació.
  Situació: finalitzat
 • Argentina

   Argentina 2010: “Promoció de líders juvenils en el medi rural” Projecte desplegat realitzat amb la Fundació Marzano, es va realitzar a fi de contribuir al desenvolupament local al sector rural, millorant la formació tècnica professional de la joventut rural a través d’una oferta de nivell terciari, permetent als joves becats adquirir una formació i poder treballar en la seva comunitat.
  Situació: finalitzat
   
   
  DS Argentina 2010: “Energia natural, creixement exponencial” Projecte que va dotar 13 beques universitàries (enginyeries i llicenciatures) durant el període 2011-2014. Un total de 9 alumnes van finalitzar amb èxit el programa.
  Situació: finalitzat
   
  DS Argentina 2010: “Beques Dia Solidari - Mano Amiga” Projecte “Beques Dia Solidari - Mano Amiga”. L’objectiu del projecte és costejar el cicle d’educació secundària en el Colegio Mano Amiga a 12 joves les famílies dels quals tenen dificultats per afrontar les despeses escolars. El projecte durarà 6 anys (2016-2021). Tots els beneficiaris són residents en barris humils del Partido de Pilar.
  Situació: en curs.
 • Mèxic

  DS Mèxic 2009: “Beques Conalep - Dia Solidari” Projecte en col·laboració amb el Col·legi Nacional d’Educació Professional Tècnica (CONALEP), per finançar la realització d’estudis professionals tècnics
  en diferents especialitats a 175 joves residents a les àrees Mèxic DF i Tuxpan (Veracruz).
  Situació: en curs
  DS Mèxic 2004: “Atorgament de beques estudiantils a joves de batxillerat i carrera tècnica” Projecte que va facilitar durant 3 anys els estudis de batxillerat per a 125 joves d’escassos recursos econòmics de les àrees d’Agua Prieta y Hermosillo a l’estat de Sonora (Mèxic). En acabar, 115 d’ells reben una beca per estudiar una carrera tècnica durant 2 anys i els altres 10 restants realitzen estudis universitaris durant 4-5 anys.
  Situació: finalitzat
 • Nicaragua

  DS Nicaragua 2007: “Regeneració del teixit social mitjançant la inserció escolar i retenció de la població juvenil vulnerable econòmicament per proveir-los d’una opció laboral”

  Projecte “Regeneració del teixit social mitjançant la inserció escolar i retenció de la població juvenil vulnerable econòmicament per proveir-los d’una opció laboral” Programa de 307 beques per al 2n cicle d’educació secundària, combinat amb el batxillerat tècnic, executat en col·laboració amb l’Instituto Politécnico La Salle (IPLS) i 31 beques de continuïtat a la Universidad La Salle (ULSA). El calendari previst és 2008-2016 a IPLS i 2011-2022 a ULSA.

  Situació: en curs.

  DS Nicaragua 2007: "Beques per a accés i permanència a una educació integral"

  Projecte realitzat pel Colegio Parroquia San Ignacio de Loyola, ha finançat l’educació de 40 estudiants de primària (6 anys) i uns altres 40 estudiants de secundària (5 anys).
  Situació: finalitzat

  DS Nicaragua 2002: “Programa d’accés i permanència a l’escola”

  Programa per impulsar un programa de beques que brindi atenció integral a 150 nens de recursos econòmics baixos i d’edats compreses entre 3 i 6 anys, per cursar un any d’educació preescolar, i posteriorment els 6 cursos d’educació primària.

  Situació: finalitzat

 • Moçambic

  DS Moçambic 2004: “Projecte Moçambic” Projecte per finançar els estudis universitaris de 22 joves a la Universidad Católica de Mozambique en les modalitats de Dret, Comunicació i Agricultura.
  Situació: finalitzat
   
  DS Moçambic 1997: "Enviament bicicletes a Moçambic" Recaptació i enviament de 5.000 bicicletes per a la població moçambiquesa per facilitar el transport a diverses comunitats deprimides.
  Situació: finalitzat
   
 • Guatemala

  DS Guatemala 2003: “Beques estudiantils per a nenes i joves de l’Occident de Guatemala per estudiar primària i diversificat” Programa per promoure l’educació primària de 100 nenes d’escassos recursos econòmics i residents en l’àrea rural i, alhora, facilitar l’accés a l’educació secundària de 180 joves (90 a batxillerat i uns altres 90 a formació professional).
  Situació: finalitzat
   
 • República Dominicana

  DS República Dominicana 2000: “Construcció, equipament i posada en marxa d’un centre de formació professional Nuestra Señora de la Luz” Projecte especialitzat en l’àrea d’electricitat. Cada curs escolar forma 80 joves de famílies amb recursos econòmics molt escassos i consta de 4 mòduls i un total de 1.240 hores que s’imparteixen al llarg de 18 mesos.
  Situació: finalitzat

   
 • Filipines

  DS Filipines 1999: “Promoció dels drets, benestar, i ensenyament infantil a Mindanao” Desenvolupament del projecte que inclou dues activitats: la primera, la posada en marxa de programes d’atenció als infants: telèfon d’atenció 24 hores, brigades de rescat i centres d’acolliment amb equips de metges, psicòlegs i pedagogs, i la segona, producció i distribució gratuïta de materials per a l’ensenyament elemental, a través d’un programa de televisió educativa.
  Situació: finalitzat
   
 • Bolívia

  DS Bolívia 1998: “Reconstrucció escola a Aiquile” Reconstrucció d’una escola d’ensenyament primari a Aiquile destruïda per un terratrèmol, per a 120 nens i nenes d’edats compreses entre 4 i 8 anys.
  Situació: acabat
   
 • Kenya

  DS Kènia 1997: “Beques d’estudis Nairobi” Beques d’estudis per a 6 nens i 6 nenes de recursos econòmics molt baixos per cursar estudis de secundària durant 4 anys a les millors escoles de Nairobi.
  Situació: finalitzat
  
 

Necessites més informació?
Contacta amb nosaltres:
<

   diasolidario@naturgy.com


 Associació DIA SOLIDARI 

Av. de San Luis, 77
Edifici F, 1a planta
28033 Madrid, Espanya

 

 

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la teva navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús.

argssite - CORP