Cuartel V - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/compromesos_socialment/acces_a_l’energia/cuartel_v

A l’Argentina, hem facilitat serveis de gas natural a més de 28.000 persones a Cuartel V, un barri de pocs recursos econòmics ubicat a la província de Buenos Aires. Els seus habitatges s’han revalorat i la factura energètica s’ha reduït.

L’experiència ha servit per reduir la pobresa, generar desenvolupament comunitari i s’ha estès a altres barris amb el suport del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) i la Fundación Pro Vivienda Social.

Al districte Cuartel V de Buenos Aires, on un 65% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, hem ajudat que més de 20.000 persones tinguin accés a una energia més neta i segura.

Per la seva contribució al desenvolupament, el projecte Cuartel V ha estat premiat amb el prestigiós Premi Platts i és objecte d’estudi de múltiples universitats i escoles de negoci.

Beneficis

 • Directes

   28.000 persones, més de la meitat de la població, s’han beneficiat del projecte.

   S’ha reduït el pressupost destinat a l’energia d’un 14% de la renda a un 3%.

   Finançament de les obres fins a 84 quotes davant les 36 habituals d’altres clients.

   S’ha generat ocupació mitjançant la contractació de veïns del barri per a l’execució de les obres i la captació.

   Accés a una energia més neta i segura, que inclou sistemes de calefacció.

   Valoració dels habitatges i accés a la propietat.

   Desenvolupament i enfortiment de les organitzacions civils del barri.

   Arribada d’altres empreses de serveis públics.
 • Per a l’empresa

   Més de 134 km de nova xarxa construïda fins al 2016.

   Inversió des de l’inici del projecte, més de 880.000 € des del començament del projecte.

   Identificació i desenvolupament de diferents alternatives de finançament que permetin continuar i accelerar el desenvolupament del projecte (participació del FOMIN).

   Aquests clients generen una facturació d’aproximadament 300.000 $ anuals.

   Per la seva originalitat per abordar problemes estructurals d’infraestructura, Cuartel V és un cas d’estudi a diferents escoles de negocis (IAE, Universitat Di Tella, ESADE, Universitat de San Diego...).

   A més, conforma un capítol al llibre Business Solutions for the Global Poor, editat per l’Escola de Negocis de la Universitat Harvard.

Els veïns de Cuartel V

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595614526

argssite - CORP