Compromís social - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/compromesos_socialment/compromis_social

Compromís social

Nens amb beca en una sessió formativa
Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de les regions on duem a terme la nostra activitat.

Hi aportem coneixement, capacitat de gestió i creativitat, a més de dedicar-los part dels beneficis en inversió social.

El diàleg fluid i permanent amb la societat ens permet conèixer les expectatives i els interessos de les comunitats on operem per implicar-nos en el seu desenvolupament i donar la resposta més adequada a les seves necessitats.
Enllaços relacionats
 

Compromisos i principis d’actuació responsable amb la societat

Diàleg amb la comunitat

Volem garantir el diàleg fluid i bidireccional i el compromís en les comunitats locals tot respectant la seva cultura, les seves normes i el seu entorn, de manera que les seves preocupacions siguin respostes de manera adequada i diligent. 

Avaluació de l’impacte social

Duem a terme avaluacions de l’impacte social que produeix la nostra activitat per evitar o mitigar els efectes adversos que es puguin generar i potenciar els efectes positius.
 
 

Creació de valor compartit

Desenvolupem iniciatives en el marc de la venture philanthropy per a la creació de valor compartit i d’impacte social positiu en projectes energètics.
 
 

Inversió social

Promovem l’educació, la riquesa cultural, la salut, la recerca i la inclusió dels col·lectius més desfavorits a través de la inversió social.
 
 
 

Coneixement

Transferim coneixement i valors a la societat a través d’acords de col·laboració amb la comunitat acadèmica i utilitzem els mecanismes necessaris i/o existents per transmetre els nivells de qualitat de servei als nostres proveïdors i empreses col·laboradores.
 
  

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595603901

argssite - CORP