Indicadors - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/compromesos_socialment/interes_per_les_persones/indicadors

 
Interès per les persones 2017 2016 2015
Índex de plantilla. Nre. d’empleats 15.375 17.229 19.939
Homes/Dones (%) 71/29 71/29 73/27
Dones en càrrecs directius (%) 26,2 25,7 25,1
Despeses de personal (milions d’euros) 1.031 1.013 973
Hores de formació per empleat 38,4 51,0 61,4
Inversió en formació anual (euros) 14.322.806 14.014.713 10.493.080
Empleats inclosos en conveni col·lectiu (%) 77,2 79,5 79,6

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596081212

argssite - CORP