Central hidroelèctrica Bujagali (Uganda) - Naturgy

Central hidroelèctrica Bujagali (Uganda)

Durant el 2016 continuem implantant i desenvolupant els programes derivats de l’avaluació d’impacte social feta el 2012, a la planta de generació hidràulica operada per la nostra filial, Operación y Mantenimiento Energy. El projecte d’impacte social de la central de Bujagali va complir quatre anys des del seu llançament el 2013.
Família asseguda al llindar d’una casa a Bujagali (Uganda)

 
 
Compromesos
 socialment.

4 anys de programes des del seu llançament el 2013.

Enllaços relacionats:
 
Informes de Responsabilidad Corporativa

 
Informes de Responsabilidad Corporativa

rgpdactive true

argssite - CORP