Projecte de construcció del parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic) - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/compromesos_socialment/relacio_amb_les_comunitats/projecte_de_construccio_del_parc_eolic_de_bii-hioxo_mexic

Projecte de construcció del parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic)

 
El parc eòlic de Bií Hioxo és un projecte de 234 MW situat a Juchitán de Zaragoza (estat d’Oaxaca, Mèxic). Va entrar en operació comercial l’octubre de 2014.

Atenent el nostre compromís ferm de respecte dels drets humans i, en concret, dels modes de vida tradicionals, hem col·laborat permanentment amb la comunitat afectada i de manera addicional al mateix projecte, generador per si mateix de riquesa, hem posat en marxa accions que contribueixin a millorar les condicions de vida dels habitants de la zona.

Una vegada identificades les necessitats de la comunitat afectada pel projecte, desenvolupem diversos programes destinats a diferents grups d’interès i basats en diferents línies d’acció: salut, educació, infraestructura, projectes productius i ambient.
Nens sobre cavall al parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic)

Programes derivats del projecte

Suport als pescadors Es va donar suport als pescadors de la Setena Secció, lliurant-los vals que podien bescanviar pel material que ells decidissin, relacionat amb les seves activitats. Se’n van beneficiar 251 pescadors.
Suport al cos de bombers El cos de bombers fa una gran tasca a Juchitán, i enguany els hem ajudat amb dos desfibril·ladors automàtics externs, per reanimar el ritme del cor en cas d'aturades cardíaques. A més, hem cobert el pagament de la reparació mecànica d'una ambulància i el camió de bombers, perquè puguin oferir els serveis d'emergència en les millors condicions.
Col·laboració amb el DIF municipal Amb motiu de la celebració del Dia del Nen el 30 d'abril, Bií Hioxo va proporcionar al Sistema per al Desenvolupament Integral de la Família (DIF) 16 bicicletes que van ser distribuïdes en els esdeveniments celebrats per la institució al llarg de la capçalera i les agències municipals.
Educació Tres col·laboradors de Bií Hioxo van participar com a ponents en la Segona Fira Regional d'Enginyeria Elèctrica de l'Institut Tecnològic de l'Istme 2017.
A més, per primera vegada al parc eòlic es va rebre la visita d'estudiants de primària. Els 20 assistents de l'Escola Primària Particular Nido de Sócrates van aprendre amb una activitat sobre el funcionament dels aerogeneradors i l'energia eòlica.
Millora de relacions amb els propietaris Amb l'objectiu de mantenir relacions estretes, clares i objectives  amb els propietaris, preservar la reputació del projecte i mostrar que el personal local i els seus representants estan oberts a escoltar-los i dialogar-hi, el 10 de maig es va fer un dinar amb els propietaris i les seves mullers.
De juny a setembre es va elaborar un diagnòstic participatiu que va aportar dades per a una nova estratègia, més propera i preocupada per la gent de la localitat de Juchitán.
Medi ambient En col·laboració amb el  Fòrum Ecològic Juchiteco es van impartir 12 tallers itinerants d'educació ambiental. Les activitats van estar dirigides a la població jove,  nens de primària i adolescents de secundària. Hi van participar 420 joves.
L'objectiu era tractar que la informació sobre cura i preservació del medi ambient arribés a més persones i que  tingués rèplica entre les persones properes als participants dels tallers. 

L'energia eòlica


La nostra gran aposta energètica de futur és l’energia EòlicaNeta, inesgotable i altament respectuosa amb el medi ambient, és una de les tecnologies renovables més madures i esteses arreu del món que utilitza l’energia cinètica del vent per generar electricitat.
 
A través de Global Power Generation, la companyia desenvolupa, construeix, opera i manté parcs eòlics a Espanya, Mèxic i altres països.

 
Parc eòlic de Bií-Hioxo (Mèxic)

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595637211

argssite - CORP