Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va presentar, l’agost de 2015, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en què s’estableixen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes connexes. Tot i que tenen com a destinatari principal els governs i les administracions, es reconeix un rol fonamental a les companyies per al seu compliment.

A Naturgy, ens afegim a aquests reptes universals per millorar la vida d’una manera sostenible, i ho fem a través de dues vies:

 Directa, mitjançant iniciatives, programes o accions que contribueixen a la meta esmentada.

 Indirecta, a partir d’iniciatives, programes o accions que faciliten l’assoliment de la meta, o que contribueixen a la meta esmentada mitjançant un tercer, com per exemple la Fundació Naturgy.


És en els nostres compromisos i en la innovació sostenible on establim la manera com contribuïm a la seva consecució:

ODS

Compromís

 Compromiso social

Des de Naturgy mantenim un compromís a fi de posar fi a la pobresa principalment a través de la Fundació Naturgy. Hem dirigit diversos programes relacionats amb l’eradicació de la pobresa, entre els quals destaquem l’Aula Fundació Naturgy a l’Argentina.
 
 Compromiso en seguridad y salud

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat de manera que la seguretat, la salut i el benestar de les persones siguin una prioritat, tal com reflecteix el seu compromís de seguretat i salut.  La prevenció, l’assistència, el tractament agut i la promoció de la salut ocupacional són prioritaris, i també ho són les eines per a la gestió de l’estrès laboral i els dispositius de prevenció d’estrès posttraumàtic. També disposem d’un pla específic de seguretat viària.
 
 Compromiso social

Des de Naturgy hi ha un compromís amb l’accés universal a una educació pràctica i de qualitat. A la Fundació Naturgy, destaquem la “Formació de tècnics d’inspecció de gas” al Brasil, mitjançant la qual es formen joves de faveles per fomentar el seu progrés professional i la posterior contractació per part de les diferents empreses que presten serveis a la companyia al Brasil.
 
 Interés por las personas

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la igualtat de gènere a través del nostre Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere o el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe. La igualtat de gènere és una de les tres palanques, juntament amb l’edat i la discapacitat, del Pla integral de diversitat de la companyia.

 Integridad y transparencia


Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la igualtat d’oportunitats en tots els nivells de l’organització. El Codi ètic de la companyia aplicable a administradors i empleats, juntament amb el canal de denúncies, constitueixen els principals mecanismes que vetllen per aquest compromís.
 
 Gestión responsable del medio ambiente

A més de considerar aquest aspecte en la Política de responsabilitat corporativa, a la companyia materialitzem el nostre compromís a través de l’Estratègia de l’aigua, la qual cosa ens permet conèixer l’estat global del recurs hídric, i també millorar i adaptar la nostra gestió a les necessitats locals i les limitacions mediambientals. 
 
 Gestión responsable del medio ambiente

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat desvinculant el creixement econòmic de la degradació del medi ambient. Entre altres mesures basades en la innovació tecnològica, l’estalvi i l’eficiència energètica, a la companyia apostem per l’ús d’energies renovables i energies baixes en carboni.

 Compromiso social

Amb relació al compromís social, des de Naturgy i la Fundació Naturgy hi ha un compromís en ferm per satisfer l’accés a l’energia en poblacions de baixos recursos, a les regions on la companyia és present. 

 Innovación sostenible

Des de Naturgy mostrem el nostre compromís amb aquest objectiu duent a terme projectes en diverses àrees: GNL, generació d’energies renovables, reducció d’emissions, eficiència energètica, mobilitat i xarxes intel·ligents, entre d’altres.
 
 Interés por las personas

El Pla integral de diversitat materialitza el compromís d’oferir una feina decent als seus treballadors en matèria de gènere, edat i discapacitat. Posa en relleu el talent femení, aposta per l’atracció del talent jove i la conservació del saber fer sènior, a més de fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat. Així mateix, la prevenció i la seguretat al treball són aspectes clau en la gestió diària de la companyia, les quals es materialitzen en el Pla de seguretat i salut.

 Integridad y transparencia

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir el treball decent en totes les ubicacions on operem. Per a això, s’aplica una Política de drets humans en què es recullen, entre altres principis: eradicar el treball infantil, facilitar la llibertat d’associació i oferir una feina digna.

 Innovación sostenible

Amb relació a la innovació sostenible, des de Naturgy ens comprometem amb la feina decent i el creixement econòmic mitjançant una activitat d’innovació a la qual apliquem la tecnologia i el coneixement per a la creació de valor. Així mateix, provem de minimitzar riscos operatius en els actius de la companyia i en la seguretat al treball a través de la innovació.
 
 Innovación sostenible

Amb relació a la innovació sostenible, Naturgy manté un compromís amb la indústria i les seves infraestructures que es materialitza en la creació de l’Observatori Tecnològic i del Centre Tecnològic, la creació de fòrums i butlletins i la participació en associacions d’innovació tecnològica, entre d’altres.
 
 Interés por las personas

Més enllà de les accions dutes a terme internament, com la implantació del Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere o el Pla integral de diversitat, a la companyia duem a terme processos de negociació amb sindicats en l’àmbit internacional sobre salaris, plans de pensions, implantació de plans d’igualtat i condicions laborals.
 

 
 Gestión responsable del medio ambiente

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir la prevenció de la contaminació, la minimització i el control dels riscos ambientals. Des de la companyia realitzem inversions destinades a reduir les nostres emissions de gas natural a l’atmosfera i a minimitzar el nostre impacte ambiental respecte a l’ús de l’aigua, el sòl i la generació de residus.
 
 Gestión responsable del medio ambiente

Des de Naturgy mantenim un compromís amb la producció i el consum responsable que va més enllà dels requeriments legals. Duem a terme accions de reducció de consum de recursos, aigua i energia. També realitzem una tasca educativa amb els nostres grups d’interès: formació ambiental als empleats i sensibilització de proveïdors i clients en aquest aspecte.

 Cadena de suministro responsable

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la sostenibilitat en la nostra cadena de subministrament. A més de potenciar l’adjudicació de compres a proveïdors locals, a la companyia promocionem el compliment dels codis ètics i les polítiques de la companyia al llarg la cadena de subministrament, i incorporem criteris de sostenibilitat en l’avaluació i la gestió de proveïdors, més enllà del compliment normatiu.
 
Gestión responsable del medio ambiente

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic, mitjançant les nostres estratègies de canvi climàtic, la minimització de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i la visió estratègica 2016-2020. Aquestes accions consisteixen a implementar mecanismes de desenvolupament net, produir i subministrar energia baixa en carboni, promoure l’eficiència energètica a les nostres instal·lacions i a les dels nostres clients, apostar per la mobilitat sostenible i sensibilitzar els grups d’interès en matèria d’estalvi i eficiència energètica. Així mateix, hem posat en marxa un pla de compensació voluntari d’emissions.

 
 Gestión responsable del medio ambiente

En la gestió d’abocaments es realitzen estudis de la qualitat de l’aigua procedent de les centrals tèrmiques una vegada depurada i els resultats d’aquestes anàlisis garanteixen que la nostra companyia no genera impactes significatius en els ecosistemes aquàtics. Així mateix, des de la companyia establim aliances amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i organismes públics per dur a terme actuacions en aquesta matèria, entre d’altres, neteja de zones costaneres i protecció d’espècies marines.
 
 Gestión responsable del medio ambiente

Des de Naturgy disposem d’una Estratègia de sostenibilitat. A la companyia duem a terme actuacions per a la protecció i la conservació d’espècies i espais naturals més enllà dels requeriments legals, estudis de diagnòstic de l’entorn de les seves instal·lacions i activitats d’educació i conscienciació als seus grups d’interès.
 
 Integridad y transparencia

Amb relació a la integritat i la transparència, des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la integritat, la responsabilitat, la transparència i la no-violència. Per a això, els mecanismes interns de què disposa són el Codi ètic, el Model de prevenció penal, la Política antifrau i anticorrupció i la Política de drets humans.
 
 Compromiso social

Amb relació al compromís social, des de Naturgy considerem imprescindibles les aliances per fomentar el desenvolupament. Aquest compromís es materialitza mitjançant aportacions econòmiques mantingudes en el temps i la signatura de convenis amb diferents organitzacions i organismes públics en l’àmbit de l’accés a l’energia, el suport a l’educació, l’impuls a la salut i la recerca, l’acció social orientada a col·lectius desfavorits i la promoció de la cultura.
 
Per saber-ne més:
Coneix aquestes i altres accions consultant el nostre  Informe de Responsabilidad Corporativa

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la teva navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús.