Medi ambient - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient

Compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat

 


 

La nostra Política de medi ambient

Política i Pla de medi ambient 2018-2022

Impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament als nostres clients d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient. Ens comprometem a ser un actor clau en la transició energètica vers un model d’economia circular, baix en carboni i digital, treballant en els nostres quatre eixos estratègics.
 

Per saber-ne més

Home assegut a sota d’un arbre

Línies de treball

Canvi climàtic i transició energètica

Economia circular i ecoeficiència

Capital natural i biodiversitat 

Governança i gestió ambiental

Fets que avalen el nostre compromís

  
El nostre govern en medi ambient recau sobre el Consell d’Administració, que supervisa periòdicament la gestió dels riscos i oportunitats ambientals i l’evolució de l’acompliment mitjançant el seguiment mensual i trimestral dels principals indicadors i objectius. Els fets ens avalen i els nostres indicadors demostren la nostra aposta per la gestió responsable del medi ambient. 

* Dada 2020
** Evolució el 2020 respecte al 2017

Iniciatives de biodiversitat 

El capital natural i la biodiversitat s’han convertit en pilars estratègics en la nostra gestió del medi ambient, que es basa a millorar nostre impacte sobre els ecosistemes a través de la disminució de les emissions, del consum de recursos i de la producció de residus; i a desenvolupar accions directes sobre la biodiversitat.

Accedeix al nostre mapa d’iniciatives, gairebé 600, en matèria de biodiversitat a tots els països on som presents que inclou una descripció de cada projecte.  


Per saber-ne més
Il·lustració sobre biodiversitat

Voluntariat ambiental

Home assegut a sota d’un arbre

La companyia continua donant suport a les accions de conscienciació i sensibilització ambiental que des del 2014 es duen a terme entre els seus empleats i familiars.

El 2020, a causa de la pandèmia l'activitat s'ha trasllat a manera virtual amb 4 tallers sobre diferents temàtiques, com horts urbans, aus i ratpenats amb l'elaboració de caixes niu i hotels per a insectes. Hi han participat 367 voluntaris entre empleats i els seus familiars. 


Per saber-ne més

Informació d'interès

Informes de Sostenibilitat
 


 

Per saber-ne més

Informe Biodiversitat
 


 

Per saber-ne més

Informe Petjada Carboni
 


 

Per saber-ne més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697030628

argssite - CORP