cid es 1477697030628

Medi ambient - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477697030628 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat

 


 

La nostra Política de Medi Ambient

ImpImpulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament als nostres clients d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient. Ens comprometem a ser un actor clau en la transició energètica i a ser neutres en carboni a tot estirar el 2050, reduint el total de les emissions d’abast 1, 2 i 3 d’acord amb les senderes 1,5 ºC - 2 ºC de l’Acord de París. Per a això, treballarem en els nostres quatre eixos ambientals estratègics:
 

 Baixar

Home assegut a sota d’un arbre

Línies de treball

Canvi climàtic i transició energètica

Economia circular i ecoeficiència

Capital natural i biodiversitat 

Governança i gestió ambiental

Fets que avalen el nostre compromís

  
El nostre govern en medi ambient recau sobre el Consell d’Administració, que supervisa periòdicament la gestió dels riscos i oportunitats ambientals i l’evolució de l’acompliment mitjançant el seguiment mensual i trimestral dels principals indicadors i objectius. Els fets ens avalen i els nostres indicadors demostren la nostra aposta per la gestió responsable del medi ambient. 

* Dada 2021
** Evolució el 2021 respecte al 2017

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697030628

argssite - CORP