Llac de Meirama - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595945638&pagename=CORPWrapper

Llac de Meirama


La creació del llac de Meirama a la vall d’As Encobras, Cerceda (la Corunya) és una de les actuacions de rehabilitació mediambiental més importants realitzades a Espanya. La transformació de l’antiga mina de lignit a cel obert en un llac artificial ha generat un gran espai protegit de biodiversitat que suposarà un impuls al desenvolupament econòmic i turístic de la zona. El llac de Meirama és el primer llac artificial del món que es podrà utilitzar com a reservori d’aigua per a una gran població sense tractament intensiu previ, en particular per al municipi de la Corunya i la seva àrea d’influència, gràcies a l’alta qualitat de les seves aigües.

El projecte


El projecte de transformació ha consistit en la creació d’un gran llac artificial, de 2,2 quilòmetres de longitud i 1 quilòmetre d’amplada en l’antic buit de l’antiga mina, juntament amb la reforestació dels terrenys i dels runams i ha comptat amb una inversió de 60 milions d’euros.
llac de meirama

Infografia de Meirama

Història de la mina

llac meirama inici

1980
 
Inici de l’explotació minera 
 
primer pla llac meirama

1985
Primer pla de restauració
 
Acabament de l’explotació minera i inici d’ompliment del llac

2008
Acabament de l’explotació minera i inici d’ompliment del llac
llac meirama regulació llac miner
2013
Projecte de regulació del llac miner

 
2015
Presentació del llibre “La biodiversidad en el lago de la mina de Meirama y su entorno”
fase final llac meirama
2016
Final d’ompliment del llac i Pla de vigilància continu
 

Fites


 L’explotació de la mina es va iniciar el 1980 i va acabar el 2008, després d’haver subministrat 94 milions de tones de lignit a la central tèrmica de Meirama, ubicada en una àrea annexa a la mina.

 El compromís mediambiental de la companyia per a la rehabilitació dels terrenys ve de l’any 1985, quan va presentar el primer pla de restauració de l’explotació minera.

 La fase de rehabilitació va continuar fins que es va obtenir l’autorització administrativa corresponent, tant d’Augas de Galícia per al traspàs del llac a domini públic hidràulic, com de la Conselleria de Industria per al tancament.
 

Naixement d’un llac


L’actuació principal del projecte de rehabilitació de la mina de lignits de Meirama consisteix a crear un gran llac de 150 hm3 a l’antic buit d’explotació.
Volum
 

147 hm3
Longitud 
màxima

2.218 m
Amplada màxima

1.011 m
Làmina
d’aigua

2.218 h
Profunditat
màxima

205 m
La bona qualitat de les aigües del llac de Meirama i el seu enclavament estratègic en capçalera de conca el converteix en futur reservori d’aigua per al municipi de la Corunya i la seva comarca.

Meirama és el primer cas del món d’un llac d’aquestes característiques que té potencial per ser utilitzat per proveir grans poblacions sense tenir un tractament intensiu per a ús de les aigües. Naturgy duu a terme, des de l’inici de l’ompliment, un estricte control de la qualitat de les aigües, amb un registre de més de 300.000 dades. Per això col·labora amb el GEAMA (Grup d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi Ambient) de la Universitat de la Corunya i disposa dels mitjans tècnics pioners per al control in situ de les aigües del llac.

El setembre de 2013, Augas de Galicia va autoritzar el projecte de regulació del llac miner per aprofitar-lo com a reservori d’aigua per a la ciutat de la Corunya i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu de reforçar el sistema d’abastament de la comarca de la Corunya amb un volum addicional aproximat de 24 hectòmetres cúbics. En el dia d’avui, Augas de Galicia ja ha conclòs la primera fase d’aquest projecte de regulació.

Rehabilitació mediambiental


La reforestació del terreny de l’antiga explotació per part de la nostra companyia ha convertit la zona en un pulmó verd i un embornal de CO2.
Catàleg de fauna i flora

 Naturgy ha plantat més de 450.000 arbres als terrenys de l’antiga explotació, la qual cosa ha convertit la zona en un embornal de CO2.

 El projecte d’ordenació forestal del runam exterior i el pla tècnic de les muntanyes de l’entorn del buit miner i del runam interior va acabar amb l’obtenció del certificat de Gestió Forestal Sostenible (PEFC). La certificació garanteix que la matèria primera prové d’un bosc gestionat de manera sostenible, i que s’han controlat els processos intermedis de producció (transport, transformació, etc.).

 La conservació d’aquest espai natural que s’està regenerant propiciarà la presència d’espècies de més valor de conservació, que faran d’aquest hàbitat un lloc propici per a l’estudi i la divulgació dels valors naturals, que contribuirà alhora a un desenvolupament cultural i patrimonial de la zona en què s’assenta.

Potencial turístic i de lleure


La rehabilitació ambiental de Meirama permetrà la integració en l’entorn de l’antiga explotació, i suposarà un impuls per al desenvolupament economicoturístic de la zona.

Ara per ara, l’accés és limitat perquè els terrenys del llac de Meirama encara estan afectats pel domini públic miner.

El llac tindrà una platja a l’extrem oest en previsió dels usos futurs que pugui regular Augas de Galicia.
 
llac de meirama

Biodiversitat


El llac de Meirama s’ha convertit en un espai privilegiat de biodiversitat.
naturalesa
El llac de Meirama s’ha convertit en un espai privilegiat de biodiversitat. L’exhaustiu inventari zoològic i botànic dut a terme per l’equip d’especialistes de l’Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, ha identificat un total de 839 espècies animals i vegetals, de les quals el 5% són endèmiques.

Totes les espècies animals, i bona part de les vegetals, han repoblat la zona de manera natural, sense que hi hagi hagut acció humana. Han trobat al llac de Meirama un hàbitat tranquil i protegit.
biodiversitat

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595945638

argssite - CORP