Economia circular - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient/economia_circular

Economia circular i ecoeficiència

Compromís


Optimitzar el consum i potenciar la recirculació de recursos

 Optimitzar el consum de matèries primeres. 

 Reduir la generació de residus i fomentar-ne la transformació en subproductes. 

 Gestió Contribuir al desenvolupament de regulació en economia circular. 

 Determinar l’impacte i l’acompliment. 

Informe

Actuacions

 • Naturgy
  Ecorases
   

  Optimitzar el consum de matèries primeres 

  Mètode innovador, més segur i ambientalment sostenible que consisteix en l’ús de màquines obre-rases capaces de fer rases amb talls verticals més estrets i nets en les obres de canalització d’una xarxa de gas que els que fan els equips tradicionals. 

 • Naturgy
  Energia eòlica
   
  Una energia neta i renovable

  L’energia eòlica, com a tecnologia neta, renovable i de baix impacte mediambiental, és part de la solució de l’economia circular, entesa com el fluix circular recurs-producte-recursos reciclatge, amb l’objectiu de reduir tant l’ús de matèries primeres com la generació de residus.

 • Instal·lació de gas renovable
  Gas renovable
  Gas natural renovable

  El producte inicial del gas natural renovable és biogàs (gas pobre) que se sotmet a un procés de separació per eliminar-ne substàncies inertes (bàsicament, CO2) fins que assoleix concentracions elevades de metà. Naturgy té en marxa els projectes de la Unitat Mixta de Gas Renovable, Power to Biomethane Metamorphosis, Arazuri i Smart Green Gas. 
   

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596026313

argssite - CORP