Economia circular i ecoeficiència - Naturgy - Sostenibilitat

Economia circular i ecoeficiència

 Els nostres compromisos

 

  • Impulsar l’economia circular mitjançant la utilització eficient dels recursos (energia, aigua...) i la gestió de residus per reduir els impactes ambientals sobre l’entorn.
  • Fomentar el gas renovable com a vector energètic i d’emmagatzematge, que faciliti la transició envers un model d’economia circular i baix en carboni. ​​

 
 

 


  

 

Webinar Biometà, economia circular al sector agrícola i ramader
 

Seminari web emmarcat en la iniciativa de la Comissió Europea per celebrar l’aniversari del llançament oficial del Pacte pel Clima Europeu.

 

 


  

 

Gas renovable. 

 
Accedeix

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2019
** Evolució en 2019 respecte a 2017

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477669515638

argssite - CORP