cid es 1477669503564

Governança i gestió ambiental - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient/governanca_i_gestio_ambiental

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477669503564 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Governança i gestió ambiental

 Els nostres compromisos

 

 • Garantir el compliment de la legislació ambiental i dels requisits voluntaris més exigents, i anticipar, en la mesura del possible, l’adaptació a les noves regulacions.

 • ​Prevenir la contaminació i reduir els impactes ambientals al llarg de la cadena de valor, fomentant la implicació dels empleats, empreses col·laboradores i parts interessades. 

 • Integrar el medi ambient a la gestió de riscos i oportunitats, així com a les fusions i adquisicions d’actius a través de la realització de due diligences ambientals. 

 • Establir objectius que impulsin la millora contínua en l’acompliment ambiental.

 • Disposar d’un sistema de gestió ambiental auditat externament i certificat, d’acord amb els criteris de la Política global del Sistema Integrat de Gestió.

 • Impulsar la transparència, en línia amb els estàndards internacionals de report, per facilitar la comunicació amb els nostres grups d’interès.

 •  Donar suport a la difusió de coneixement i sensibilització en matèria d’energia i medi ambient i impulsar un diàleg constructiu amb les administracions públiques, ONG, universitats, clients i altres grups d’interès.  
    

  Com ho fem

 

 

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2021


Estudis d'impacte ambiental  
 

Saber més

     

   

Información d'interès

Índexs de sostenibilitat
  
Índexs de sostenibilitat
Certificacions ambientals
  
Certificacions ambientals

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477669503564

argssite - CORP