Governança i gestió ambiental - Naturgy - Sostenibilitat

Governança i gestió ambiental

 Els nostres compromisos

 
 • Garantir el compliment de la legislació ambiental i dels requisits voluntaris més exigents, i anticipar, en la mesura del possible, l’adaptació a les noves regulacions.
   
 • ​Prevenir la contaminació i reduir els impactes ambientals al llarg de la cadena de valor, fomentant la implicació dels empleats, empreses col·laboradores i parts interessades. 
   
 • Integrar el medi ambient a la gestió de riscos i oportunitats, així com a les fusions i adquisicions d’actius a través de la realització de due diligences ambientals. 
   
 • Establir objectius que impulsin la millora contínua en l’acompliment ambiental.
   
 • Disposar d’un sistema de gestió ambiental auditat externament i certificat, d’acord amb els criteris de la Política global del Sistema Integrat de Gestió.
   
 • Impulsar la transparència, en línia amb els estàndards internacionals de report, per facilitar la comunicació amb els nostres grups d’interès.
   
 •  Donar suport a la difusió de coneixement i sensibilització en matèria d’energia i medi ambient i impulsar un diàleg constructiu amb les administracions públiques, ONG, universitats, clients i altres grups d’interès.  Com ho fem

 

 

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2019

Enllaços d’interès


> CONAMA 

> Grup Espanyol per al Creixement Verd (GECV) 
Índexs de sostenibilitat
Índexs de sostenibilitat Naturgy
Certificacions ambientals
Certificacions ambientals Naturgy
Informes EMAS
Declaración Medioambientales 2019

rgpdactive true

argssite - CORP