cid es 1477595982893

Xifres rellevants - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient/indicadors_ambientals

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477595982893 TEMPLATE GNF_Contenido_v2


Reducció del 5% de les emissions d'òxids de nitrogen a les centrals tèrmiques de carbó de Naturgy respecte al 2016.

Realització d’auditories energètiques a més de 50 centres de treball. 

Consumim menys del 3% de l’aigua que captem per a les nostres activitats.

El 22% del total dels GWh produïts durant el 2017 s'han generat utilitzant aigua reciclada.

La iniciativa COmpensa²  ha compensat un total de 53.269 tCO².
.

S'ha format en matèria ambiental a més de 1.500 treballadors durant més de 3.800 hores.

Participació de 497 voluntaris en 30 jornades de conservació ambiental, celebrades en espais protegits i altres llocs de valor natural.

Es manté la tendència de reducció de generació de residus no perillosos i s'incrementa la revaloració respecte al 2012.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595982893

argssite - CORP