Petjada ambiental - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient/petjada_ambiental

Coneix la petjada ambiental de la companyia interactuant amb la nostra infografia

La petjada ambiental és la mesura de l’impacte ambiental que genera un producte o servei al llarg del seu cicle de vida, i permet analitzar l’acompliment ambiental de la companyia i la seva evolució en el temps per poder planificar les accions necessàries per reduir l’impacte ambiental i millorar la gestió ambiental de la companyia. A Naturgy calculem, any rere any, la nostra petjada ambiental.  

A fi de reduir l’impacte dels nostres productes i serveis (petjada ambiental directa) calculem, any rere any, la petjada ambiental de tota la companyia a través d’una eina de càlcul denominada unitats mediambientals (UMAS), basada en la metodologia d’anàlisi del cicle de vida i seguint les etapes marcades en les normes internacionals de la sèrie ISO 14040.

Aquesta metodologia quantifica les diferents petjades que la componen, com ara:

 La petjada hídrica
 La petjada de canvi climàtic
 La petjada de recursos
 La petjada atmosfèrica
 La petjada de residus
 La petjada de biodiversitat
El càlcul de la petjada ambiental permet analitzar l’acompliment ambiental de la companyia i la seva evolució en el temps per poder planificar les accions necessàries per reduir l’impacte ambiental i millorar la gestió ambiental de la companyia. Comença amb la caracterització de l’aspecte ambiental quantificat d’acord a determinades categories d’impacte:

 Acidificació
 Afecció toxicològica a l’aire
 Boirum hivernal o fotoquímic
 Generació de residus
 Escalfament global
 Ecotoxicitat aquàtica
 Consum de recursos energètics
 Hídrics i altres
 Consum d’energia, entre d’altres
 

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477633317832

argssite - CORP