cid es 1477595919445

Certificacions - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/responsabilitat_corporativa/certificacions

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477595919445 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Certificacions

Apostem per la implantació i certificació de sistemes integrats de gestió


Comptem des de fa anys amb un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient, seguretat i salut (SIG), certificat segons els requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, que és auditat externament tots els anys. En 2020 aquesta auditoria va ser realitzada per Aenor en tots els negocis i països.
Medio ambiente

Ambientals

Un dels principis de la nostra Política global de Medi ambient és el de disposar d'un sistema de gestió ambiental auditat externament i certificat, d'acord amb els criteris de la Política global de el Sistema Integrat de Gestió.


  Certificat del Sistema de Gestió Ambiental (espanyol)

  Certificat del Sistema de Gestió Ambiental (anglès)

  Certificat Internacional del Sistema de Gestió Ambiental (anglès)

  Verificació Auditoria Energètica (espanyol)
Seguridad y Salud

Seguretat i salut

Disposem d'un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, auditat i certificat per tercers d'acord amb l'especificació ISO 45001 i l'abast és global incloent tots els negocis i països.


  Certificat Sistema Gestió Seguretat i Salut a la feina (espanyol)

  Certificat Sistema Gestió Seguretat i Salut a la feina (anglès)

  Certificat Internacional Sistema Gestió Seguretat i Salut a la feina (anglès)

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595919445

argssite - CORP