Estàndards - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/seguretat_i_salut/seguretat_en_les_persones/estandards

Estàndards mínims que han de complir tots els negocis industrials del grup pel que fa a la seguretat industrial.


 Revisions de seguretat en la posada en marxa.

Informació base dels processos tècnics (documentació tècnica).

Anàlisi de riscos de seguretat dels processos tècnics.

Investigació d'accidents i incidents.

Integritat mecànica (manteniment).

Gestió del canvi: persones, equips, processos...

Assegurament de la qualitat (materials, equips i instal·lacions).

Resposta davant d'emergències.

 

Per complir tot això, hem desenvolupat un model de gestió de PCI comú per a tot el Grup i amb les característiques següents:
 

 Hi ha un marc general de funcionament.

S'ha definit per a cada instal·lació industrial tipus, un model d'anàlisi de riscos i el seu anivellament i els sistemes de protecció que s’han de fer servir.

Per a tot el grup es gestiona la homologació o certificació de les enginyeries, els instal·ladors i els mantenidors, així com dels equips i elements, alhora que es mantenen les dades amb una aplicació única.

Es garanteix la millora amb el feedback que prové del manteniment i els incidents/accidents.

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593300442

argssite - CORP