Visió global riscos en instal·lacions - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/seguretat_i_salut/seguretat_en_les_persones/visio_global_riscos_en_installacions

El Mapa global de riscos és una eina que permet a cada unitat de Negoci tenir una visió actualitzada dels nivells de riscos principals en les seves instal·lacions més importants.

Això permet centrar-se, amb un criteri homogeni, en les situacions de risc més elevades i, per tant, poder prioritzar accions en funció dels resultats.

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593301024

argssite - CORP