Visió global riscos en instal·lacions - Naturgy - Persones
El Mapa global de riscos és una eina que permet a cada unitat de Negoci tenir una visió actualitzada dels nivells de riscos principals en les seves instal·lacions més importants.

Això permet centrar-se, amb un criteri homogeni, en les situacions de risc més elevades i, per tant, poder prioritzar accions en funció dels resultats.

argssite - CORP