UFD supera els 3,6 milions de comptadors intel·ligents instal·lats a Espanya, el 99% del parc d’equips domèstics de la companyia - Naturgy - Sala de premsa

UFD supera els 3,6 milions de comptadors intel·ligents instal·lats a Espanya, el 99% del parc d’equips domèstics de la companyia


  • Per comunitats autònomes, UFD ha instal·lat ja més d’1,5 milions de comptadors a Galícia; 1,1 milions a la Comunitat de Madrid; més de 609.000 comptadors a Castella-la Manxa, i 321.000 comptadors a Castella i Lleó.

  • Els equips de telegestió recullen diàriament més de 500 milions de registres horaris a Espanya.

  • CAmb aquesta fita, UFD conclou un pas decisiu en la seva aposta per les xarxes intel·ligents.

UFD, filial de distribució elèctrica de Naturgy, tanca l’any 2018 amb la xifra de 3.610.346 comptadors intel·ligents domèstics instal·lats, és a dir, el 99% del parc d’equips de la companyia a Espanya, amb una potència contractada inferior a 15 kW. El 99% d’aquests comptadors està plenament integrat en el sistema de telegestió, complint el pla de substitució de comptadors segons estableix la legislació vigent. D’aquesta manera, UFD conclou un pas decisiu envers les xarxes intel·ligents.

Per poder materialitzar la telegestió d’aquests equips, a més de la instal·lació dels comptadors, la companyia ha invertit 86 milions d’euros a adaptar més de 36.500 centres de transformació (el 96% del total), cosa que permet, a més, millorar el manteniment, l’operació de la xarxa i la qualitat de subministrament. Els equips de telegestió recullen diàriament més de 500 milions de registres horaris a Espanya..

Per comunitats autònomes, UFD ha instal·lat ja més d’1,5 milions de comptadors a Galícia (el 98,3% del parc de comptadors); 1,1 milions a la Comunitat de Madrid (el 99,9% del parc); més de 609.000 comptadors a Castella-la Manxa (el 99,2%), i 321.000 comptadors a Castella i Lleó (el 99,2%).

Només queden pendents els casos en els quals es registren dificultats per accedir a l’habitatge o aquells en què és necessari adequar i reformar les instal·lacions.

Segons el director d’UFD, Raúl Suárez, “les xarxes de distribució d’energia estan cridades a jugar un paper crucial en els nous models energètics, cosa que contribuirà al desenvolupament d’un sistema elèctric més flexible i digitalitzat en el qual s’incrementarà l’autonomia de decisió dels clients sobre el moment i el cost del consum”.

UFD ha fet un esforç important en els últims anys en innovació i aplicació de noves tecnologies per avançar en la telemesura i telegestió dels punts de subministrament, en el telecontrol i la sensorització de les xarxes, així com en l’enfortiment de les infraestructures i la integració de les xarxes de comunicació i sistemes amb la xarxa convencional per optimitzar la seva explotació.

Més informació i control per als clients

Els nous comptadors digitals són, en l’àmbit domèstic, l’element sobre el qual pivota el desenvolupament de les xarxes intel·ligents. Els nous equips proporcionen als consumidors més informació sobre l’energia consumida, cosa que afavoreix l’estalvi i l’eficiència, una lectura de l’energia amb discriminació horària que facilita l’adaptació a les tarifes més avantatjoses per als diferents hàbits de consum, i un millor servei i reducció de molèsties gràcies a la realització remota de les operacions (lectura del consum, altes, baixes, modificacions o reconnexions) d’una manera més àgil.

Els comptadors intel·ligents recullen les dades de consum del client i les transmeten, a través del cable elèctric amb tecnologia PLC, fins a un concentrador situat al centre de transformació. Aquest concentrador, amb tecnologia sense fil, envia la informació als sistemes de la companyia distribuïdora. Les distribuïdores faciliten la informació a la comercialitzadora del client per a la seva facturació i la posen a disposició de l’usuari.

Àmbit i tema:  EspanyaNegoci electricitat

 
Madrid, 4 de gener de 2019.

rgpdactive true

argssite - CORP