A acción e a súa capital social - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/a_sociedade/a_accion_e_a_sua_capital_social

A acción e a súa capital social

O capital social de Naturgy Energy Group, S.A. é de novecentos sesenta e nove millóns seiscentos trece mil oitocentos un euros (969.613.801) e está integramente subscrito e desembolsado.

O capital social está integrado por 969.613.801 accións de 1 euro de valor nominal cada unha delas, representadas por anotacións en conta e pertencentes a unha mesma clase e serie, cuxa entidade encargada do seu rexistro contable é a Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).

Todas as accións teñen idénticos dereitos políticos e económicos e cotizan nas catro Bolsas españolas a través do mercado continuo e forman parte do índice Ibex 35, en particular do Ibex Utilities.

 

Evolución do capital

 
Data          Concepto Variación
accións
Número de accións resultante Valor nominal unitario (€) Capital Social (€)
31 de decembro. 95 37.314.669 1 37.314.669
31 de decembro. 96 37.314.669 1 37.314.669
21 de xullo. 97 Desdobramento de accións (Split 4 novas x 1 vella) 111.944.007 149.258.676 1 149.258.676
31 de decembro. 98 149.258.676 1 149.258.676
12 de xullo. 99 Desdobramento de accións (Split 3 novas x 1 vella)  298.517.352 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 00 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 01 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 02 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 03 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 04 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 05 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 06 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 07 447.776.028 1 447.776.028
31 de decembro. 08 447.776.028 1 447.776.028
2 de abril. 09 Ampliación de capital (1X1)  447.776.028 895.552.056 1 895.552.056
7 de setembro. 09 Ampliación por fusión con Unión Fenosa (Troco 3 accións de Gas por cada 5 de Fenosa) 26.204.895 921.756.951 1 921.756.951
31 de decembro. 10 921.756.951 1 921.756.951
28 de xuño. 11 Dividendo flexible 31.731.588 953.488.539 1 953.488.539
11 de agosto. 11 Ampliación de capital 38.183.600 991.672.139 1 991.672.139
28 de xuño. 12 Dividendo flexible 9.017.202 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro. 13 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro. 14 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro. 15 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro. 16 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro. 17 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 de decembro 18 1.000.689.341 1 1.000.689.341
23 de xullo 19 Amortización acciones propias -16.567.195 984.122.146 1 984.122.146
31 de decembro 19     984.122.146 1 984.122.146
21 de xullo 20 Amortización acciones propias -14.508.345 969.613.801 1 969.613.801

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531822859

argssite - CORP