O capital social de Naturgy Energy Group, S.A. é de novecentos sesenta e nove millóns seiscentos trece mil oitocentos un euros (969.613.801) e está integramente subscrito e desembolsado.

O capital social está integrado por 969.613.801 accións de 1 euro de valor nominal cada unha delas, representadas por anotacións en conta e pertencentes a unha mesma clase e serie, cuxa entidade encargada do seu rexistro contable é a Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).

Todas as accións teñen idénticos dereitos políticos e económicos e cotizan nas catro Bolsas españolas a través do mercado continuo e forman parte do índice Ibex 35, en particular do Ibex Utilities.

 

Evolución do capital

 
Data         ConceptoVariación
accións
Número de accións resultanteValor nominal unitario (€)Capital Social (€)
31 de decembro. 9537.314.669137.314.669
31 de decembro. 9637.314.669137.314.669
21 de xullo. 97Desdobramento de accións (Split 4 novas x 1 vella)111.944.007149.258.6761149.258.676
31 de decembro. 98149.258.6761149.258.676
12 de xullo. 99Desdobramento de accións (Split 3 novas x 1 vella) 298.517.352447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 00447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 01447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 02447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 03447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 04447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 05447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 06447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 07447.776.0281447.776.028
31 de decembro. 08447.776.0281447.776.028
2 de abril. 09Ampliación de capital (1X1) 447.776.028895.552.0561895.552.056
7 de setembro. 09Ampliación por fusión con Unión Fenosa (Troco 3 accións de Gas por cada 5 de Fenosa)26.204.895921.756.9511921.756.951
31 de decembro. 10921.756.9511921.756.951
28 de xuño. 11Dividendo flexible31.731.588953.488.5391953.488.539
11 de agosto. 11Ampliación de capital38.183.600991.672.1391991.672.139
28 de xuño. 12Dividendo flexible9.017.2021.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro. 131.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro. 141.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro. 151.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro. 161.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro. 171.000.689.34111.000.689.341
31 de decembro 181.000.689.34111.000.689.341
23 de xullo 19Amortización acciones propias-16.567.195984.122.1461984.122.146
31 de decembro 19  984.122.1461984.122.146
21 de xullo 20Amortización acciones propias-14.508.345969.613.8011969.613.801

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.