Ampliación de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (Marzo 2009) - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/a_sociedade/a_accion_e_a_sua_capital_social/ampliacion_de_capital_de_gas_natural_sdg_sa_marzo_2009

Ampliación de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (Marzo 2009)

Do 14 ao 28 de marzo de 2009 Naturgy SDG realizou unha ampliación de capital con dereito de subscrición preferente mediante a emisión de 447.776.028 accións novas da mesma clase e serie e cos mesmos dereitos políticos e económicos que as actualmente en circulación. A ampliación de capital foi subscrita integramente e as novas accións foron admitidas a negociación en data 3 de abril de 2009.

rgpdactive

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531871244

argssite - CORP