Ampliación de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (Marzo 2009) - Naturgy - Accionistas e investidores

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE RRSSpixel2-Facebook.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE snippet-VWO.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE googleAnalytics.js

VALUECOOKIE false

Ampliación de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (Marzo 2009)

Do 14 ao 28 de marzo de 2009 Naturgy SDG realizou unha ampliación de capital con dereito de subscrición preferente mediante a emisión de 447.776.028 accións novas da mesma clase e serie e cos mesmos dereitos políticos e económicos que as actualmente en circulación. A ampliación de capital foi subscrita integramente e as novas accións foron admitidas a negociación en data 3 de abril de 2009.

argssite - CORP