Do 14 ao 28 de marzo de 2009 Naturgy SDG realizou unha ampliación de capital con dereito de subscrición preferente mediante a emisión de 447.776.028 accións novas da mesma clase e serie e cos mesmos dereitos políticos e económicos que as actualmente en circulación. A ampliación de capital foi subscrita integramente e as novas accións foron admitidas a negociación en data 3 de abril de 2009.