cid es 1477531828890

Dividendos - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/a_sociedade/dividendos

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477531828890 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Dividendos

Dividendos satisfeitos pola sociedade.
Relación do valor de negociación ou liquidación media, correspondente ao cuarto trimestre dos últimos exercicios, para os efectos do imposto sobre o patrimonio das persoas físicas, así como a data de publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531828890

argssite - CORP