Outra Información relevante - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/a_sociedade/outra_informacion_relevante

Outra información relevante


De acordo co establecido na Circular 3/2015 da CNMV, do 23 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expresamente que as comunicacións doutras informacións relevantes incluídos se corresponden exactamente cos remitidos á CNMV, ben pola propia Sociedade ou por terceiros, e difundidos polo devandito organismo regulador.
 
Non hai elementos que coincidan coa súa busca
Comunicacións doutras informacións relevantes dentro do Programa de recompra de accións
 

Saber máis

Todas as comunicacións doutras información relevantes atópanse dispoñibles no web da CNMV.
  

Feitos relevantes anteriores ao 8 de febreiro de 2020

 
Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665551866

argssite - CORP