cid es 1477531843213

Participacións significativas e autocarteira - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/a_sociedade/participacions_significativas_e_autocarteira

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477531843213 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Participacións significativas

Dereitos de voto
 
Denominación do partícipe % Participación directa % Participación indirecta  % Total
CRITERIA CAIXA S.A.U. 26,7 0 26,7
Rioja Acquisition S.à.r.l. 20,7 0 20,7
GIP III Canary 1 S.À R.L 20,6 0 20,6
Global InfraCo O (2) S.à.r,l 13,4 0 13,4
SONATRACH 4,1 0 4,1

A marzo de 2022


Enlace a CNMVEnlace a Comisión Nacional del Mercado de Valores


 

Autocarteira


Situación da  autocarteira de acordo coa última comunicación remitida á CNMV.


 
% Directo % Indirecto % Total Notificación
 0,004 0,891 0,895  Descargar


Enlace a CNMVEnlace a Comisión Nacional del Mercado de Valores

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531843213

argssite - CORP