Regulamento Interno de Conduta en Materias Relativas aos Mercados de Valores - Naturgy - Accionistas e investidores

Regulamento Interno de Conduta en Materias Relativas aos Mercados de Valores

O Regulamento Interno de Conduta de Naturgy Energy Group, S.A. en Materias Relativas aos Mercados de Valores ten por obxecto establecer os criterios de comportamento aos que quedan obrigados os seus destinatarios nas operacións sobre valores incluídos no ámbito obxectivo da norma, e o seu fin é o de contribuír a dar transparencia e seguridade aos investidores.

rgpdactive true

argssite - CORP