Regulamento Interno de Conduta en Materias Relativas aos Mercados de Valores - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/codigo_interno_de_conduta_en_materia_relativa_aos_mercados_de_valores

Regulamento Interno de Conduta en Materias Relativas aos Mercados de Valores

O Regulamento Interno de Conduta de Naturgy Energy Group, S.A. en Materias Relativas aos Mercados de Valores ten por obxecto establecer os criterios de comportamento aos que quedan obrigados os seus destinatarios nas operacións sobre valores incluídos no ámbito obxectivo da norma, e o seu fin é o de contribuír a dar transparencia e seguridade aos investidores.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536083275

argssite - CORP