Informe Anual de Goberno Corporativo - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/informe_anual_de_goberno_corporativo

Informe Anual de Goberno Corporativo


O Informe Anual de Goberno Corporativo ten por obxecto facilitar unha información completa e detallada da estrutura e das prácticas de bo goberno corporativo da sociedade.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596506602

argssite - CORP