Informe Anual de Goberno Corporativo - Naturgy - Accionistas e investidores

Informe Anual de Goberno Corporativo


O Informe Anual de Goberno Corporativo ten por obxecto facilitar unha información completa e detallada da estrutura e das prácticas de bo goberno corporativo da sociedade.

rgpdactive true

argssite - CORP