Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións - Naturgy - Accionistas e investidores

Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións

A continuación encóntranse os informes emitidos pola Comisión de Auditoría e a Comisión de Nomeamentos e Retribucións.

rgpdactive true

argssite - CORP