Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/informes_da_comision_de_auditoria_e_da_comision_de_nomeamentos_e_retribucions

Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións

A continuación encóntranse os informes emitidos pola Comisión de Auditoría e a Comisión de Nomeamentos e Retribucións.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596511377

argssite - CORP