Normas de goberno - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/normas_de_goberno

Normas de goberno

Estatutos sociais

Poñemos á súa disposición para descarga en formato PDF, os Estatutos sociais que rexen a sociedade Naturgy Energy Group, S.A.

Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas

O Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas ten por obxecto as actuacións ao respecto da convocatoria e desenvolvemento das Xuntas Xerais, garantindo o respecto aos dereitos políticos dos accionistas.

Regulamento do Consello de Administración e as súas Comisións

Este documento establece as normas de organización e funcionamento do Consello de Administración e das súas Comisións.

Ligazóns relacionadas
Código ético
Xunta XeralXunta Xeral
Coñeza a nosa organización

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596489420

argssite - CORP