Órganos de goberno - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/organos_de_goberno

Órganos de goberno

Micrófono de mesa en una conferencia

O Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. está composto polo número de conselleiros que determina a Xunta Xeral dentro dos límites fixados polos Estatutos Sociais.
Cartel de Naturgy en la sede de Madrid

Nesta sección pode atopar a composición das distintas Comisións do Consello: de Auditoría e de Nomeamentos e Retribucións.
 
Pantalla con valores na Bolsa de Barcelona

Política de remuneracións dos conselleiros e informe anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración.

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536023037

argssite - CORP