Órganos e normas de goberno - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/organos_de_goberno

Órganos de goberno

Micrófono de mesa en una conferencia

O Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. está composto polo número de conselleiros que determina a Xunta Xeral dentro dos límites fixados polos Estatutos Sociais.
Cartel de Naturgy en la sede de Madrid

Nesta sección pode atopar a composición das distintas Comisións do Consello: de Auditoría e de Nomeamentos e Retribucións.
 
Pantalla con valores na Bolsa de Barcelona

Política de remuneracións dos conselleiros e informe anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración.

 

Normas de goberno

Estatutos sociais

Poñemos á súa disposición para descarga en formato PDF, os Estatutos sociais que rexen a sociedade Naturgy Energy Group, S.A.

Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas

O Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas ten por obxecto as actuacións ao respecto da convocatoria e desenvolvemento das Xuntas Xerais, garantindo o respecto aos dereitos políticos dos accionistas.

Regulamento do Consello de Administración e as súas Comisións

Este documento establece as normas de organización e funcionamento do Consello de Administración e das súas Comisións.

Ligazóns relacionadas
Código ético
Xunta XeralXunta Xeral
Coñeza a nosa organización

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536023037

argssite - CORP