Comisións do Consello de Administración - Naturgy - Accionistas e investidores

Comisións do Consello de Administración

As regras de organización e funcionamento das distintas Comisións do Consello de administración encóntranse no capítulo V do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e nos estatutos sociais da compañía.

rgpdactive true

argssite - CORP