Comisións do Consello de Administración - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/organos_de_goberno/comisions_do_consello_de_administracion

Comisións do Consello de Administración

As regras de organización e funcionamento das distintas Comisións do Consello de administración encóntranse no capítulo V do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. e nos estatutos sociais da compañía.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536080357

argssite - CORP