Remuneracións - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/organos_de_goberno/remuneracions

Remuneracións

Informe anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración

O Consello de administración das sociedades cotizadas debe elaborar e publicar anualmente un informe sobre remuneracións dos conselleiros (art. 541 da Lei de sociedades de capital).

Histórico de informes anual sobre remuneracións dos membros do Consello de Administración

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596501226

argssite - CORP