Política de comunicación con accionistas, investidores e asesores de voto da sociedade - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/politica_de_comunicacion_con_accionistas_investidores_e_asesores_de_voto_da_sociedade

Política de comunicación con accionistas, investidores e asesores de voto da sociedade

Naturgy Energy Group, S.A. entende a transparencia informativa como factor clave no desenvolvemento do seu compromiso con mercados, accionistas, asesores de voto e investidores institucionais, tanto de renda variable e renda fixa, coma de investimento socialmente responsable.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536033647

argssite - CORP