Nota de prensa
 Nota de prensa

 
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da orde do día da xunta xeral
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria

Contas Anuais, Informes de Auditoría e Informes de modificación de determinados documentos
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2012
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2012
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2012
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo correspondente ao exercicio de 2012 e Documento Complementario ao mesmo
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de Administración
 Informe de Responsabilidade Corporativa
 
Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2012
Información complementaria
 Informe do Consello de Administración relativo á modificación do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Administración e as súas Comisións
 Breve recensión do perfil profesional das persoas cuxa ratificación nomeamento ou reelección como Conselleiros se somete á aprobación da Xunta Xeral
 Modelo de Tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Modelo de tarxeta de asistencia
Quórum, votación e acordos

 Quórum, votación e acordos

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.