Xunta Xeral de Accionistas 2014 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/xunta_xeral_de_accionistas/xunta_xeral_de_accionistas_2014

Xunta Xeral de Accionistas 2014   

Nota de prensa
 Nota de prensa

 
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da orde do día da xunta xeral
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
Número total de dereitos de voto

Contas Anuais, Informes de Auditoría e Informes de modificación de determinados documentos
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2013
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2013
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2013
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo 2013
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración
 Informe de Responsabilidade Corporativa
 
Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2013
Información relativa á operación de segregación sometida á Xunta Xeral

 Proxecto de Segregación
 Informe elaborado polo administrador único de GAS NATURAL GENERACIÓN S.L.U.
 Informe elaborado polo Consello de administración de GAS NATURAL SDG, S.A.
 Informe do experto independente designado polo Rexistro Mercantil
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2012
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S. A. correspondentes a 2011
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Auditoría de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG. S.A. correspondentes a 2012
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2011
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2013
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2012
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2011
 Estatutos vixentes de GAS NATURAL SDG, S.A.
 Estatutos vixentes de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.
 Modificacións que se incluirán nos Estatutos Sociais de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.
 Identidade dos administradores das sociedades que participan na operación de segregación e datas dende as que desenvolven os seus cargos

Información complementaria
 Breve recensión do perfil profesional das persoas cuxa ratificación, nomeamento ou reelección como conselleiros se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia
Quórum, votación e acordos

 Quórum, votación e acordos

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543158156

argssite - CORP