Xunta Xeral de Accionistas 2015 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/xunta_xeral_de_accionistas/xunta_xeral_de_accionistas_2015

Xunta Xeral de Accionistas 2015 

 
 

Nota de prensa
 Nota de prensa

 
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da orde do día da xunta xeral
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
Número total de dereitos de voto

Contas Anuais, Informes de Auditoría e Informes de modificación de determinados documentos
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2014
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2015
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2015
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio 2014
Informe sobre a modificación de determinados artigos dos Estatutos Sociais
 Informe sobre a modificación de determinados artigos do Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo 2014
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración
 Proposta sobre a política de remuneración dos membros do Consello de administración
 Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración
 Informe de Responsabilidade Corporativa
 
Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2014
Información relativa á operación de segregación sometida á Xunta Xeral

 Proxecto común de Segregación
 Informe dos administradores das sociedades participantes sobre o Proxecto de Segregación
 Informe do experto independente sobre o Proxecto común de segregación
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2014
 Contas Anuais de Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2012
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2014
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de   Auditoría de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes a 2013
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG. S.A. correspondentes a 2012
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. correspondentes a 2014
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy  Markets, S.L.U.) correspondentes a 2013
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (antes M&D Energy Markets, S.L.U.) correspondentes a 2012
 Informe de Auditoría das Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. correspondentes a 2014
 Estatutos vixentes de GAS NATURAL SDG, S.A. 
 Estatutos vixentes de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN S.L.U.
 Modificacións que se incluirán nos Estatutos Sociais de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U.
 Identidade dos administradores das sociedades que participan na operación de segregación e datas dende as que desempeñan os seus cargos.

Información complementaria
 Informe sobre as modificacións do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de GAS NATURAL SDG, S.A. e as súas comisións
 Identidade, currículo e categoría de conselleiro das persoas cuxa ratificación, nomeamento ou reelección como conselleiros se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Informes da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e do Consello de administración en relación á ratificación, nomeamento ou reelección dos conselleiros que se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia
Preguntas frecuentes

  FAQs
  Requests for information, clarification or a query response made in writing by the shareholders

Quórum, votación e acordos

 Quórum, votación e acordos

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543163301

argssite - CORP