Xunta Xeral de Accionistas 2020 - Naturgy - Accionistas e investidores

Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas

Xunta Xeral de Accionistas 2020

26 Maio 2020 9.00h

Xunta exclusivamente telemática

  Streaming (en diferido)
Presentación
 Presentación
Nota de prensa
 Nota de prensa
Anuncio complementario á Xunta Xeral
 Anuncio Complementario á Convocatoria da  XGA (Xunta exclusivamente telemática)
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Lista de acordos
Quórum, votación e acordos
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
 Número total de accións e dereitos de voto

Contas Anuais e Informes de Auditoría
 Contas Anuais e Informe de Xestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondentes ao exercicio de 2019
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de NATURGY ENERGY GROUP S.A. correspondentes ao exercicio de 2019
Nova proposta aplicación resultado
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2019

 Informe do auditor sobre nova proposta de aplicación de resultado
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
Informe Anual de Goberno Corporativo 2019
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración2019
 Informe sobre propuesta de acuerdo reducción de capital

Propuesta da Política de remuneración dos membros do Consello de administración
Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións sobre a propuesta da política de remuneración dos membros do Consello de administración
  Informe de Responsabilidade Corporativa 2019
 Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2019

Información complementaria

Informe do Consello de Administración sobre a modificación dos Estatutos sociais
Informe do Consello de Administración sobre a modificación do Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas

 Informes sobre as modificacións do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. e as súas Comisións
 Identidade, currículo e categoría de Conselleiro das persoas cuxa ratificación e nomeamento ou reelección como Conselleiros sométese á aprobación da Xunta Xeral
Informe do Consello de Administración e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións en relación á reelección do Conselleiro independiente
Informe do Consello de Administración en relación á ratificacións e nomeamentos do Conselleiro dominicais
Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións en relación á ratificacións e nomeamentos do Conselleiro Dominicais
Informe da Comisión de Nomeamento e Retribucións e do Consello de Administración sobre a reelección como Conselleiros Dominicais
Informe do Consello de Administración sobre a ratificación e nomeamento de Conselleiras Dominicais 
Informe da Comisión de Nomeamento e Retribucións sobre a ratificación e nomeamento de Conselleiras Dominicais 
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia
Preguntas relacionadas

 Preguntas frecuentes Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas
  

Histórico de xuntas xerais de accionistas (2015-2020)

rgpdactive true

argssite - CORP