cid es 1477644039062

Xunta Xeral de Accionistas 2019 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/xunta_xeral_de_accionistas___

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477644039062 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas 2019

 
Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas 2019

Martes 5 de marzo de 2019, 12:00. h
Centro de Convencións Norte de IFEMA
Avda. Partenón nº 5 Madrid
Presentación
   Presentación
Nota de prensa
   Nota de prensa
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Lista de acordos

 Quórum, votación e acordos 

Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
 Número total de dereitos de voto

Contas Anuais e Informes de Auditoría
 Contas Anuais e Informe de Xestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondentes ao exercicio de 2018
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de NATURGY ENERGY GROUP S.A. correspondentes ao exercicio de 2018
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2018
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo 2018
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración
 Informe sobre propuesta de acuerdo reducción de capital 
 Proposta sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración

  Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración de Naturgy Energy Group S.A.

  Informe de Responsabilidad Corporativa 2018
   Informe da Comisión de Auditoría sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2018
Información complementaria
 
 Informes sobre as modificacións do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. e as súas Comisións
 Identidade, currículo e categoría de Conselleiro da persoa cuxa ratificación como Conselleiros sométase á aprobación da Xunta Xeral

 Informes da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e do Consello de Administración en relación á ratificación e nomeamento ou reelección do Conselleiro que se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia
Preguntas relacionadas

 Preguntas frecuentes Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas
  

Histórico de xuntas xerais de accionistas (2015-2021)

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477644039062

argssite - CORP