Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/xunta_xeral_ordinaria_de_accionistas

Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas 2020


Aprazamento da Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas 2020Saber máis

Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Lista de acordos
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
 Número total de accións e dereitos de voto

Contas Anuais e Informes de Auditoría
 Contas Anuais e Informe de Xestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondentes ao exercicio de 2019
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de NATURGY ENERGY GROUP S.A. correspondentes ao exercicio de 2019
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2019
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo 2019
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración2019
 Informe sobre propuesta de acuerdo reducción de capital

Propuesta sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración
Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración de Naturgy Energy Group S.A.
   Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2019

Información complementaria
 Informes sobre as modificacións do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. e as súas Comisións
 Identidade, currículo e categoría de Conselleiro das persoas cuxa ratificación e nomeamento ou reelección como Conselleiros sométese á aprobación da Xunta Xeral
Informes do Consello de Administración e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións en relación á reelección do Conselleiro independiente
Informes do Consello de Administración en relación á ratificacións e nomeamentos do Conselleiros dominicais
Informes da Comisión de Nomeamentos e Retribucións en relación á ratificacións e nomeamentos do Conselleiros Dominicais
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia
Preguntas relacionadas

 Preguntas frecuentes Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas
  

Histórico de xuntas xerais de accionistas (2015-2020)

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477664867958

argssite - CORP