Información económica - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/informacion_economica

 • Resultados 1T21

  28 de abril de 2021
  12h (CEST)
     

  Saber máis


 • Informes Anuais 2020 

     

  Saber máis

Rating

 
 
Informes anuais

 


Resultados trimestrais


Coñeza aquí, con todo detalle, os últimos resultados trimestrais ou de trimestres anteriores, descargándose os documentos en formato PDF. 


Find out more

Período medio de pagamento a provedores


As nosas ratios de pagamento a provedores fan visible a fortaleza da nosa capacidade económica e financeira.


Find out more

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543108324

argssite - CORP