Período medio de pagamento a provedores

O importe total de pagamentos realizados aos provedores no exercicio, con detalle dos prazos de pagamento, de acordo cos prazos máximos legais de pagamento establecidos na Lei 15/2010 do 5 de xullo, pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, é o seguinte:
 
2018
Período medio de pagamento a provedores¹ (días)22
Ratio de operacións pagadas² (días)22
Ratio de operacións pendentes de pagamento³ (días)23
Total pagamentos realizados no exercicio (en millones de €) 13.457 
Total pagamentos pendentes (en millones de €)450
¹ Calculado considerando os importes pagados e os pendentes de pagamento 
² Período medio de pagamento nas operacións pagadas no exercicio.
³ Antigüidade media saldo provedores pendentes de pagamento. 

 

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.