Participacións preferentes 2003 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/investidores/emisions/participacions_preferentes_2003

Participacións preferentes 2003

Unión Fenosa Financial Services USA, LLC anuncia mediante Feito Relevante á CNMV, con data 12 de xaneiro de 2016, anexado aquí, a amortización da totalidade das participacións preferentes perpetuas, emitidas o 20 de maio de 2003 e cotizadas no Mercado AIAF de Renda Fixa (sistema SEND) co código ISIN USU90716AA64.

A antedita amortización realizarase o día de pagamento do dividendo 22 de febreiro 2016, en efectivo e á par, en virtude do disposto no apartado 2.11 do Folleto Informativo Completo verificado pola CNMV.
En abril de 2013, Unión Fenosa Financial Services USA, LLC realiza unha oferta de compra das participacións preferentes perpetuas emitidas o 20 de maio de 2003.
Emisor Unión Fenosa Financial Services USA, LLC
Garante Naturgy Energy Group, S.A.
Importe 500 millóns €, ampliables ata 750 millóns €(*)
Valor Nominal: 25 € por cada participación preferente
Prezo Efectivo: 25 € por cada participación preferente
Prezo Mínimo: 1.000 € (40 participacións preferentes)
Dividendos Durante os primeiros 10 anos:
- Euribor 3 meses + 0,250% T.A.E.
- Mínimo 4,25 T.A.E. (4,184% nominal anual) e máximo 7% T.A.E. (6,823% nominal anual)
A partir do décimo ano:
- Euribor a 3 meses + 4% T.A.E. (3,941 % nominal anual).
Pagaranse por trimestres vencidos, os días 20 de febreiro, 20 de maio, 20 de agosto e 20 de novembro de cada ano. A primeira data de pagamento de dividendo será o 20 de agosto de 2003. Os dividendos son variables e non acumulativos.
Amortización O Emisor poderá amortizar anticipadamente total ou parcialmente as participacións preferentes emitidas, a partir do 20 de maio de 2013

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531713147

argssite - CORP